Budowa Ziemi i procesy magmowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa Ziemi i procesy magmowe - strona 1 Budowa Ziemi i procesy magmowe - strona 2 Budowa Ziemi i procesy magmowe - strona 3

Fragment notatki:

Magma
Naturalny układ trójfazowy: stop
krzemianowy, faza stała
(wykrystalizowane składniki mineralne),
faza gazowa.
Rodzaje fali sejsmicznych:
• podłu ne
• poprzeczne
Powierzchnie nieciągłości sejsmicznej
• 30-70 km (pod oceanami 10-11 km)
- nieciągłość Mohorovicića (Moho).
• 2900 km - prędkość fal sejsmicznych skokowo
spada, głębiej przechodzą tylko fale
podłużne - ciekły stan skupienia fale poprzeczne rozchodzą się tylko
w ośrodku sprężystym (ciało stałe).
• 5100 km - nieciągłości Lehmana.
Model budowy wnętrza Ziemi
(wg Ringwooda 1979)
M - nieciągłość Moho
Powierzchnie nieciągłości sejsmicznej
• 30-70 km (pod oceanami 10-11 km)
- nieciągłość Mohorovicića (Moho).
• 2900 km - prędkość fal sejsmicznych skokowo
spada, głębiej przechodzą tylko fale
podłużne - ciekły stan skupienia fale poprzeczne rozchodzą się tylko
w ośrodku sprężystym (ciało stałe).
• 5100 km - nieciągłości Lehmana.
Klasyfikacja skał ultramaficznych
Skorupa Ziemska – 5% masy
Ziemi
Najbardziej zróżnicowana
Bezpośrednio dostępna do badań
Najlepiej poznana
Skład chemiczny skał
magmowych
100
Si
Al.
Stężenie [%]
10
Fe
Ca
Mg
Na
K
1
Pierwiastki główne
Skały ultramaficzne
Skały maficzne
Granity wysokowapniowe
Granity niskowapniowe
0.1
0.01
8
12
16
20
Liczba atomowa
24
28
Skład chemiczny skał
magmowych
Pierwiastki śladowe
100000
Skały ultramaficzne
Bazaltoidy i gabroidy (skały maficzne)
Granity wysokowapniowe
Granity niskowapniowe
stężenie [ppm]
10000
1000
Cr
Mn Ni
100
F
Ti
PS
Cl
10
V
Sc
1
Co
Zn
Cu
Zr
Sr
B
Nb
Rb
Ba
Li
Be
0.1
Mo
Ag
0.01
0
10
20
30
Liczba atomowa
40
50
60
Skład chemiczny skał
magmowych
1000
Lantanowce i aktynowce
Skały ultramaficzne
Skały maficzne
granity wysokowapniowe
Granity niskowapniowe
stężenie [ppm]
100
10
1
0.1
Ce
Nd
La
Dy
Ba
Ta
Pr Sm Gd
Er Yb Hf
Eu Tb Ho
Pb
Tm Lu
0.01
Th
U
0.001
60
70
80
Liczba atomowa
90
100
Skorupa kontynentalna Rb, Ba, Tl, Pb, U, Th i
K
Skorupa oceaniczna Mg, Ca, Sc, Ti, Co, Cr,
Mn i Ni
Skorupy: Oceaniczna i
Kontynentalna
Oceaniczna
Kontynentalna
śr. miąższość
maficzna
w iek (czas cyklu
rzędu?)
6 km
Mg, Fe
100 mln
śr. miąższość
35 km
kw aśna-maficzna
Si
w iek (brak w yraźnego 2 mld
cyklu, w ietrzenie)
monogenetyczna
pow st. w
strefach
ryftow ych,
poligenetyczna
biosfera
kolumna w odna, biosfera
osad
generalnie tak
homogeniczność
geochemiczna
homogeniczność
geochemiczna,
co jeszcze?
magmatyzm,
metamorfizm,
depozycja,
in situ
nie
Gf: sejsm.
Wa 1 - osady
Wa 2 – pillow lawy 2A
i dajki pakietowe 2B
Wa 3 – gabra izotropowe i
gabra warstwowane –
bardziej maficzne niż W2
Kumulaty utramaficzne - ?
Gch – ofty, prki z dna oc.
Moh
o
Mo
Mh gf.≠ gch.
geof
iz.
.
chem
o
ho ge
Ultramafic cumulates
Sleza ophiolite ocean-floor metamorphism
5
amphibolites
4
Sleza ophiolite:
ocean-floor metamorphism
gabbro
amphibolites
gabbro - Sleza Mt. and NE slope
gabbro - S and SW part of Sleza Mt
G-J - West (Gogolow)
G-J - East (Jordanow)
Y = -1.11 * X + 8.54, R*R = 0.95
2 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz