Chemia - strona 20

Niebezpieczne związki organiczne

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1316

Wykład 11  NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI ORGANICZNE    Zgodnie z międzynarodowymi klasyfikacjami, w tym Unii Europejskiej, do  substancji  niebezpiecznych  zalicza się  antropogeniczne związki organiczne i metale w różnych  formach chemicznych.  Charakteryzują się one wysoką odpornością na rozkład, toksycz...

Produkty ropopochodne

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

Wykład 10  Produkty ropopochodne  Ropa naftowa jest mieszaniną ciekłych węglowodorów łańcuchowych, aromatycznych i  hydroaromatycznych oraz rozpuszczonych w nich węglowodorów stałych.    Ropy z różnych złóż różnią się składem chemicznym i właściwościami chemicznymi,   mogą być od 

Stany podstawowe, wzbudzone i hybrydyzacja-wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 833

Wykład 2  Stany podstawowe, wzbudzone i hybrydyzacja  Stanem podstawowym nazywamy stan o najniższej energii potencjalnej - dla atomu węgla w  stanie podstawowym elektrony są rozmieszczone w następujący sposób: 1s2 2s2 p2 .    Niewielka...

Substancje powierzchniowo czynne-wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1309

Substancje Powierzchniowo Czynne   wykład 9    Substancje powierzchniowo czynne (SPC)  są stosowane jako środki piorące, emulgujące,  pieniące, zwilżające. Do grupy SPC należy wiele różnorodnych substancji, których wspólną  cechą jest to, że  zmniejszają 

Tłuszcze właściwe

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

TŁUSZCZE WŁAŚCIWE    Tłuszcze właściwe są to estry gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych;  estry te  nazywane są niekiedy glicerydami . Przebieg reakcji między 3 rożnymi kwasami  tłuszczowymi a gliceryną przedstawia równanie:        Jeżeli w ...

Węglowodany-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 959

WĘGLOWODANY    Węglowodanami  nazywamy wielowodorotlenowe aldehydy oraz wielowodorotlenowe  ketony, a także związki, z których takie hydroksyaldehydy lub ketony można otrzymać w  wyniku hydrolizy.  Związki te na ogół można przedstawić wzorem empiry...

Węglowodory-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

Wykład 3                  Własności  • Pierwsze człony szeregu homologicznego C1 - C4 są gazami, C5 - C16 cieczami a wyższe  ciałami stałymi. Nie rozpuszczają się w wodzie, rozpuszczają się w eterze, benzenie i innych  rozpuszczalnikach organicznyc...

Reakcja chemiczna a proces chemiczny - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1078

1.Czym różnią się pojęcia : reakcja chemiczna i proces chemiczny. Reakcja chemiczna - szczególny typ procesu w którym dochodzi do zmiany rodzaju cząstek biorących w niej udział . Wyróżniamy reakcje proste ( zachodzi jedna reakcja chemiczna) i złożone ( zespół reakcji chemicznych i procesów fizyczny...

Chemoa - konwekcja - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

KONWEKCJA (WNIKANIE)    1. Dotyczy głównie przenoszenia ciepła w warstwie granicznej pomiędzy  płynem (cieczą, gazem) a ścianką rurociągu (ciałem stałym).  2. Związana jest z ruchem płynów.  3.  Konwekcyjny ruch ciepła może się odbywać podczas u...

Chemia - promieniowanie - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

PROMIENIOWANIE    Wymiana ciepła z otoczeniem przez promieniowanie cieplne.  Przekształcanie energii cieplnej na promienistą – promieniowanie cieplne,  proces odwrotny to pochłanianie (absorpcja ciepła). Promieniowanie  cieplne ma t...