Węglowodany-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Węglowodany-opracowanie - strona 1 Węglowodany-opracowanie - strona 2 Węglowodany-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WĘGLOWODANY    Węglowodanami  nazywamy wielowodorotlenowe aldehydy oraz wielowodorotlenowe  ketony, a także związki, z których takie hydroksyaldehydy lub ketony można otrzymać w  wyniku hydrolizy.  Związki te na ogół można przedstawić wzorem empirycznym,  CX(H2O)Y  w którym węgiel przedstawia się jako uwodniony.    Węglowodany tworzą się w roślinach zielonych w wyniku  fotosyntezy , która jest  chemicznym łączeniem, czyli wiązaniem CO 2 i H2O z wykorzystaniem energii uzyskiwanej  przez absorpcję promieniowania widzialnego.        Podział węglowodanów:  • węglowodan, który nie ulega hydrolizie do prostszych związków, nosi nazwę  monosacharydu  (cukru prostego).  • węglowodan, którego cząsteczka hydrolizuje do dwóch cząsteczek monosacharydu, nazywa  się  disacharydem  (dwucukrem).  • węglowodan, którego cząsteczka hydrolizuje do wielu cząsteczek monosacharydów, nazywa  się  polisacharydem  (wielocukrem, cukrem złożonym).    Według innego podziału:  • cukry które zawierają w cząsteczce grupę aldehydowa nazywane są  aldozami ,  • cukry zawierające grupę ketonową noszą ogólną nazwę  ketoz .    Monosacharydy (cukry proste)  Monosacharydy, obok licznych grup wodorotlenowych, posiadają  grupę aldehydową: -CHO   albo  grupę ketonową: C=O .    Zgodnie z obecnością tych grup cukry proste dzielimy na:  •  aldozy   •  ketozy .    Nazewnictwo  W nazwach ogólnych cukrów prostych przyjęto zasadę uwidaczniania liczby atomów węgla  albo atomów tlenu w cząsteczce.    Zgodnie z tą zasadą  aldozy  będą nazywane:  • najprostszą aldozą jest aldehyd glikolowy CH 2OH-CHO, który posiada dwa atomy węgla  stąd nazwa  aldodioza   • CH 2OH-CHOH-CHO -  aldotrioza  (trzy atomy węgla w cząsteczce)  • CH 2OH-(CHOH)2-CHO -  aldotetroza  (cztery atomy węgla w cząsteczce)  • CH 2OH-(CHOH)3-CHO -  aldopentoza  (pięć atomów węgla w cząsteczce)  • CH 2OH-(CHOH)4-CHO -  aldohektoza  (sześć atomów węgla w cząsteczce)    Szereg  ketoz , zaczyna się od cukrowca posiadającego trzy atomy węgla:  • CH 2OH-CO-CH2OH  ketotrioza  (trzy atomy węgla w cząsteczce)  • CH 2OH-CHOH-CO-CH2OH  ketotetroza  (cztery atomy węgla w cząsteczce)  • CH 2OH-(CHOH)2-CO-CH2OH  ketopentoza  (pięć atomów węgla w cząsteczce)  • CH 2OH-(CHOH)3-CO-CH2OH  ketoheksoza  (sześć atomów węgla w cząsteczce)    Oprócz nazw ogólnych w nazewnictwie cukrów prostych stosuje się;  • nazwy zwyczajowe  • nazwy systematyczne,    Do nazw wprowadza się dodatkowe informacje w postaci przedrostków  (alfa)-, (beta)-, D-, 

(…)

… są do szeregu L.
Punktem odniesienia dla konfiguracji D- i L- jest budowa cząsteczki aldehydu glicerynowego
a konkretnie położenie podstawników H- oraz HO- przy węglu środkowym
Uporządkowanie na szeregi D i L następuje według konfiguracji podstawników, przy czym
bierzemy pod uwagę to centrum chiralności, które jest najbardziej oddalone od grupy
karbonylowej.
Przedrostki (alfa), (beta) dotyczą cyklicznych…
… glicerynowego
a konkretnie położenie podstawników H- oraz HO- przy węglu środkowym
Uporządkowanie na szeregi D i L następuje według konfiguracji podstawników, przy czym
bierzemy pod uwagę to centrum chiralności, które jest najbardziej oddalone od grupy
karbonylowej.
Przedrostki (alfa), (beta) dotyczą cyklicznych struktur cukrów.
Przykładem jest glukoza.
Znaki (+) i (-) oznaczają kierunek skręcania płaszczyzny…
… struktur cukrów.
Przykładem jest glukoza.
Znaki (+) i (-) oznaczają kierunek skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego. Związki
skręcające płaszczyznę światła w prawo zaznacza się symbolem (+) przed nazwą związku,
skręcające w lewo symbolem (-).
Stąd często nazwy D(+)-glukoza, D(-) fruktoza, itd.
WĘGLOWODANY
Węglowodanami nazywamy wielowodorotlenowe aldehydy oraz wielowodorotlenowe
ketony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz