Węglowodany

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3122
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Węglowodany - strona 1 Węglowodany - strona 2 Węglowodany - strona 3

Fragment notatki:


Węglowodany • Sacharydy, cukrowce • najbardziej rozpowszechnione związki organiczne na ziemi • wytwarzane wyłącznie przez rośliny - fotosynteza (chloroplasty) nC O 2 + nH 2 O ---- (CH 2 O) n + O 2 • człowiek spożywa przeciętnie ponad 10 ton węglowodanów w ciągu swego życia
Węglowodany ( cukrowce , sacharydy), poza małymi wy j ątkami, są zbudowane z trzech podstawowych pierwiastków: węgla , wodom i tlenu, zgodnie z ogólną formułą (CH 2 O) n S tosunek wódom do tlenu z reguły wynosi w n ic h 2:1 i jest identyczny jak w wodzie, stąd nazwa węglowodany. Z chemicznego punktu widzenia węglowodany dz i elimy na : • cukry proste (jednocukry), czyli monosacharydy — występują samodzielnie lub stanowią część sk ł adową innych węglowodanów (w tym drugim przypadku mówimy o nich jako o jednostce cukrowej lub m on omerze) , • dwucukry, czyli disacharydy — z ł o ż one z 2 jednostek cukrowych , • kilkucukry, czyli oligosacharydy - składające się z 3-10 jednostek cukrowych , • wielocukry, czyli polisacharydy - składające się z wielu jednostek cukrowych lub ich pochodnych . Niektórzy autorzy dwucukry zaliczają do oligosacharydów, jednak ż e ze względu na zasadniczo odmienną rolę w ż ywieniu słuszniejsze wydaje się ich rozdzielne traktowanie. Monosacharydy Wielowodorotlenowe aldehydy lub ketony, zawierające od 3 do 7 atomów węgla w cząsteczce; Aldozy można wyprowadzić z aldehydu D-glicerynowego, dobudowując kolejne grupy -HC(O H)-; Ketozy można wyprowadzić z dihydroksyacetonu; Wszystkie cukry mają w swojej cząsteczce co najm n iej jedno centrum chiralne; zależnie od konfiguracji szereg D lub L;
Prawie wszystkie naturalne cukry należą do szeregu D;
znak (+) lub (-) informuje o kierunku skręcania płaszczyzny polaryzacji światła. Monosacharydy Formy pierścieniowe, wewnętrzne półacetale aldoz lub ketoz; pierścienie pięcioczłonowe - furanozy, pierścienie sześcioczłonowe - piranozy; Krystalizują w formie związków cyklicznych, po rozpuszczeniu w wodzie formy łańcuchowe i pierścieniowe występują w równocześnie;
Równowaga tautometryczna 99.98% D-glukozy przyjmuje formy pierścieniowe,
dwie formy pólacetalu" różniąc e się konf i guracją na acetalowym atomie węgla (odmiany anomeryczne); . grupa hydroksylowa przy półacetalowym atomie węgla skierowana pod płaszczyznę pierścienia - symbol a;
grupa hydroksylowa skierowana ponad płaszczyznę pier ś cienia -symbol P.

(…)

…, zgodnie z ogólną formułą (CH2O)n Stosunek wódom do tlenu z reguły wynosi w nich 2:1 i jest identyczny jak w wodzie, stąd nazwa węglowodany. Z chemicznego punktu widzenia węglowodany dzielimy na:
• cukry proste (jednocukry), czyli monosacharydy — występują samodzielnie lub stanowią część składową innych węglowodanów (w tym drugim przypadku mówimy o nich jako o jednostce cukrowej lub monomerze),
• dwucukry…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz