Chemia - strona 21

Chemia - przewodzenie ciepła

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

        WYMIANA (TRANSPORT) CIEPŁA    Trzy podstawowe mechanizmy transportu ciepła  (wymiany ciepła):    1.   PRZEWODZENIE   - przekazywanie energii od jednej cząstki do  drugiej, za pośrednictwem ruchu drgającego tych cząstek. Proces ten  trwa dopóty, dopóki temperatura ciała nie zostanie wyrównan...

Chemia przyrządy do pomiaru temperatury - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

TEMPERATURA    Jeden ze parametrów stanu termodynamicznego układu  charakteryzujący stopień jego ogrzania.   Skalarna  wielkość fizyczna charakteryzująca stan równowagi  termodynamicznej układu makroskopowego.   Stan cieplny ciała   Miara energii kinetycznej ruchu cząsteczek   SKALE TERMOMETRYCZNE ...

Inzynieria chemiczna - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1449

    Dr inż. Agnieszka Gubernat        p.202 (A-3) tel. 12 617-36-96 lub 12 617-24-97(Hala B-6)  gubernat@agh.edu.pl          INŻYNIERIA CHEMICZNA          PLAN ZAJĘĆ:    Wstęp. Ciepło, paliwa, spalanie.,     Kolokwium (ciepło, paliw...

Chemia -przenikanie ciepła - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 742

PRZENIKANIE     W  przemyśle  ruch  ciepła  zachodzi  równocześnie  dwoma  lub  trzema  sposobami, najczęściej odbywa się przez  przewodzenie  i  konwekcję .  Mechanizm  transportu  ciepła  łączący  wymienione  sposoby  ruchu  ciepła  nazywa się  PRZENIKANIEM CIEPŁA .     PRZENIKANIE PRZEZ ŚCIANKĘ ...

Analiza I i II grupa kationów-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2184

        ANALIZA JAKOŚCIOWA  Opracowanie: Krystyna Moskwa, Emil Zieliński    Analiza roztworu pojedynczej substancji.  Przystępując do badania roztworu należy zwrócić uwagę na jego barwę i zapach. Szereg kationów i  anionów ma określone zabarwienie, które przy roztworach pojedynczych substancji może...

Analiza jakościowa-III grupa kationów

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1155

  ANALIZA JAKOŚCIOWA    Opracowanie: Krytyna Moskwa, Emil Zieliński     III grupa analityczna kationów.  Odczynnik grupowy: (NH4)2S lub tioacetamid (AKT) w obecności NH4OH i NH4Cl.   Kationy: Co2+, Ni2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Cr3+, Al3+, Zn2+.    Charakterystyka ogólna.  Do trzeciej grupy analitycznej ...

Analiza jakościowa-IV i V grupa kationów

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1925

ANALIZA JAKOŚCIOWA  Opracowanie: Krystyna Moskwa, Emil Zieliński      IV grupa analityczna kationów.  Odczynnik grupowy: (NH4)2CO3 w obecności NH4Cl i NH4OH.  Kationy: Ba 2+, Ca2+, Sr2+ (wszystkie bezbarwne).  Do czwartej grupy analitycznej należą kationy, które nie dają osadów z odczynnikami poprz...

II grupa kationów cz.2-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1477

II grupa kationów [ edytuj ] Druga grupa to Cd 2+ , Bi 3+ , Cu 2+ , As 3+ , As 5+ , Sb 3+ , Sb 5+ , Sn 2+ , Sn 4+ oraz Hg 2+ . Tworzą one siarczki nierozpuszczalne w wodzie i w kwasach. Odczynnikiem grupowym może być dowolne źródło anionów S 2- w środowisku kwaśnym, przy czym najwygodniejszym jest...

II grupa kationów-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1596

II grupa kationów Grupę II dzieli się na dwie podgrupy. Do grupy IIA zaliczamy kationy, których siarczki nie ulegają działaniu polisiarczku amonu. Są to kationy: ołowiu(II) , rtęci(II) , miedzi(II) , bizmutu(III) i  kadmu(II) . Natomiast kationy arsenu(III) , antymonu(III) , i  cyny(II) zaliczamy d...

Równowaga chemiczna-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 875

Podstawy Obliczeń Chemicznych    Autor rozdziału: Jarosław Chojnacki    Rozdział 6. Równowaga chemiczna      6.1. Reakcje homogeniczne, zachodzące w jednej fazie  6.2.  Obliczanie  liczby  moli  i  stęŜeń  reagentów  z  uwzględnieniem  przebiegu  reakcji  chemicznej  6.3. Reakcje zachodzące w układ...