Produkty ropopochodne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkty ropopochodne - strona 1 Produkty ropopochodne - strona 2 Produkty ropopochodne - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 10  Produkty ropopochodne  Ropa naftowa jest mieszaniną ciekłych węglowodorów łańcuchowych, aromatycznych i  hydroaromatycznych oraz rozpuszczonych w nich węglowodorów stałych.    Ropy z różnych złóż różnią się składem chemicznym i właściwościami chemicznymi,   mogą być od barwy żółtej do brunatnej lub nawet czarnej; o gęstości od 730 do 1030 kg/m3.    Oprócz węglowodorów, ropy naftowe zawierają pewne ilości organicznych związków azotu i  siarki.    Obecność związków siarki jest szczególnie niepożądana, powoduje bowiem zwiększoną  korozję aparatury i wymaga dodatkowego odsiarczania otrzymanych produktów dla  poprawy ich jakości .    Destylacja ropy naftowej ma na celu rozdzielenie jej na  frakcje , które nadają się do  „bezpośredniego” zastosowania lub wymagają dalszej przeróbki.    Instalacje do destylacji ropy naftowej są dwustopniowe:  •pierwszy układ destylacyjny pracuje pod ciśnieniem atmosferycznym,  •drugi pod ciśnieniem zmniejszonym (tzw. Układ próżniowy).        Pod ciśnieniem atmosferycznym oddziela się z ropy naftowej: benzynę, naftę i olej napędowy  (ON) wrzący do około 350°C. Zakres temperatur wrzenia odbieranych frakcji zależy od  parametrów pracy kolumny i aktualnych potrzeb. Są one zwykle następujące:  benzyny lekkie     40-160°C  benzyny ciężkie   160-200°C  nafta                     200-300°C  olej napędowy      280-350°C    Pozostałość z kolumny atmosferycznej , zwana  mazutem , wrze w temperaturze wyższej od  350°C. Poddaje się ją destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem (90-100hPa), uzyskując dzięki  temu obniżenie temperatur wrzenia węglowodorów.    Otrzymane tzw. destylaty próżniowe poddaje się dalszej przeróbce w celu otrzymania olejów  smarowych i opałowych. Destylaty te mogą także stanowić surowiec do procesu krakingu  (krakowania) katalitycznego.    Pozostałość z destylacji próżniowej jest surowcem do produkcji asfaltów.    Charakterystyka produktów naftowych:  •  benzyny silnikowe  są to kompozycje węglowodorów, o temperaturze wrzenia do 200°C,  • nafty  są produktami o szerokim zakresie temperatur wrzenia (zwykle do 300-315°C) w  zależności od przeznaczenia; rozróżnia się naftę do celów oświetleniowych, traktorową,  prymusową, naftę do mycia części metalowych,  • oleje napędowe  są paliwami do silników spalinowych z samozapłonem: do silników Diesla,  do napędów statków morskich oraz silników przemysłowych. Temperatura wrzenia do 350°C,  • oleje opałowe  stosowane są jako opał do kotłów parowych, do pieców metalurgicznych w 

(…)

…, pieców przemysłowych oraz jako paliwo do silników wysokoprężnych.
Najlżejsze oleje opałów we są stosowane do opalania obiektów i mieszkań
• oleje smarowe; do grupy tej zalicza się oleje silnikowe, maszynowe, turbinowe, oleje do
sprężarek, itp. Oleje smarowe, zwane mineralnymi, stanowią frakcję węglowodorów
wydzielanych z destylatów próżniowych,
•smary plastyczne są to produkty smarowe o mazistej konsystencji, które składają się z oleju
mineralnego i substancji nadającej konsystencję, czyli tzw. zagęszczacza dodawanego w
ilości 10-30%. Jako zagęszczacze stosuje się sole kwasów tłuszczowych, żywicznych lub
naftenowych, stałe węglowodory, takie jak np. asfalt, ponadto bentonit lub żel krzemionkowy.
Wiele smarów stosuje się przeciw tarciu,
•asfalty naftowe są to produkty otrzymywane z pozostałości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz