Chemia środowiska - strona 14

Smogg-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

smogg Określenie "smog" powstało w wyniku połączenia fragmentów dwóch słów "smoke" -dym, oraz "fog" -mgła. Oznaczało ono mieszaninę dymu czarnego, a więc zawierającego znaczne ilości sadzy, oraz mgły. Definicja historyczna nie uwzględnia gazowych zanieczyszczeń powie...

Twardosc wody - metody usuwania

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085

TWARDOŚĆ WODY, METODY USUWANIA W ODNIESIENIU DO SZKODLIWOŚCI DLA ŚRODOWISKA. Czym tak właściwie jest twardość wody? Twardość wody jest to właściwość wody wynikająca z obecności w wodzie składników mineralnych, głównie węglanów, wodorowęgla...

Warstwowa struktura atmosfery

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

WARSTWOWA STRUKTURA ATMOSFERY Atmosfera - to najbardziej zewnętrzna powłoka Ziemi (gazowa). W najniższej części atmosfera przenika się z litosferą, hydrosferą, biosferą, a jej górne partie stopniowo przechodzą w próżnię miedzy planetarną. Mieszaninę gazowych składników atmosfery określa się jako...

Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne (WWA) WWA stanowią liczną grupę związków węgla i wodoru zawierających dwa lub więcej sprzężonych pierścieni aromatycznych bez podstawników, charakteryzujących się zbliżonymi właściwościa...

Zanieczyszczenia powietrza pomieszczeń

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POMIESZCZEŃ Przez pomieszczenia rozumiemy pomieszczenia nieprzemysłowe, co odpowiada angielskiej terminologii „indoor”. Nazwą tą obejmuje się domy mieszkalne, pojedyncze mieszkania w budynkach mieszkalnych, biura, sklepy, obiekty szkolne (szkoły i przedszkola; zarówno s...

Emisja co2 i modele zmian klimatycznych

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

emisja co2 i modele zmian klimatycznych Źródła emisji CO2 Energetyka - 30% emisji (+8% wydobycie) Przemysł - 20% Transport - 20% Budowa i eksploatacja budynków mieszkalnych, biurowych i handlowych - 10% Wylesianie i spalanie biomasy - 10% Udział emisji CO2 w 2002 roku 60% emisji CO2 - kraje uprzem...

Zanieczyszczenia wody i jej źrodła

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

zan ieczyszczenia wody i jej źródła WODA: Jest jedną z najważniejszych substancji naturalnych na ziemi. Bez nie mogło by istnieć życie, które według hipotezy Karola Darwina powstało w „małej, ciepłej kałuży” na wczesnej ziemi w warunkach dziś już nie występujących. Woda pokrywa ok. 70% powierzch...

Źródła zanieczyszczeń wody

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

2. ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ: Spusty wód przemysłowych Spusty z oczyszczalni ścieków Spusty z ferm przemysłowych Nieoczyszczone wycieki z kanalizacji (szamba) Wycieki z wysypisk śm...

Zanieczyszczenia gleby przez metale ciężkie

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

zanieczyszczenia gleby przez metale ciężkie Spośród chemicznych substancji toksycznych, wprowadzanych do środowiska przez człowieka największe niebezpieczeństwo stanowią metale ciężkie. Są one niezniszczalne i nieusuwalne. Raz wprowadzone do środowiska będą krążyć stale, zmieniając co najwyżej sw...

Sposoby wchłaniania trucizn

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1414

sposoby wchłaniania trucizn Ksenobiotyk (z gr. ksenos - obcy i bioticos ) - związek chemiczny występujący w organizmie, który ani go nie produkuje ani też w normalnych warunkach nie przyjmuje z pożywieniem. Inaczej mówiąc, jest to substancja chemiczna niebędąca naturalnym składnikiem żywego organ...