Twardosc wody - metody usuwania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Twardosc wody - metody usuwania - strona 1 Twardosc wody - metody usuwania - strona 2

Fragment notatki:


TWARDOŚĆ WODY, METODY USUWANIA W ODNIESIENIU DO SZKODLIWOŚCI DLA ŚRODOWISKA. Czym tak właściwie jest twardość wody? Twardość wody jest to właściwość wody wynikająca z obecności w wodzie składników mineralnych, głównie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów(VI) oraz krzemianów wapnia i magnezu. Wywołują ją rozpuszczalne w wodzie sole Ca i Mg. Przyjmuje się, że im większe jest stężenie rozpuszczonego w wodzie wapnia i magnezu, tym woda jest twardsza. Twardość wody ma bardzo silny wpływ na jej napięcie powierzchniowe. Czym większe napięcie powierzchniowe wody, tym trudniej zwilża ona wszelkie powierzchnie, na skutek czego trudno jest przy jej pomocy prać i zmywać naczynia. Dodatek detergentów powoduje zmniejszenie twardości wody - im woda jest twardsza, tym więcej trzeba ich dodawać, aby uzyskać skuteczny efekt mycia. Twarda woda posiada intensywny, metaliczny posmak, trudniej zaspokaja pragnienie.
Twardość wody dzielimy na: przemijającą oraz trwałą. Twardość przemijająca - zwana też węglanową, związana jest z obecnością wodorowęglanów wapnia i magnezu. Możemy ją usuwać poprzez: a) gotowanie (Proces ten usuwa wapń i magnez z roztworu)
CaCO 3(s) + CO 2 + H 2 O Ca 2+ (aq) + 2HCO 3 - MgCO 3(s) + CO 2 + H 2 O Mg 2+ (aq) + 2HCO 3 - b) metoda wapienno-sodowa (przemysł) - do wody dodajemy wapno CaOH 2 Ca(HCO 3 ) 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O Osadzanie się węglanów w: rurach kotłowych, kotłach lub rurach z ciepła wodą powoduje zmniejszenie skuteczności przenoszenia ciepła.
Twardość trwała - spowodowana obecnością siarczanów, chlorków, azotanów(V) i innych rozpuszczalnych soli głównie wapnia i magnezu, które pozostają w wodzie po jej przegotowaniu. Sole te mogą być naturalnie obecne w wodzie jak i powstawać wtórnie, np. w trakcie jej gotowania.
Wraz ze wzrostem temperatury rozpuszczalność siarczanu (IV) wapnia ulega obniżeniu, dlatego osadzani w przewodach przebiega wolniej.
Twardość wody możemy również podzielić następująco:
• bardzo miękka to 500 mg CaCO3/dm3
W REAKCJI Z MYDŁEM OBYDWA RODZAJE TWARDOŚCI SPRZYJAJĄ TWORZENIU SIĘ NIEROZPUSZCZALNYCH OSADÓW - SZUMOWIN. Mydła to sole sodowe lub potasowe wyższych kwasów tłuszczowych tzn. kwasu palmitynowego, kwasu stearynowego oraz kwasu oleinowego. Odczyn roztworów wodnych mydeł ma charakter zasadowy. Są to produkty bardzo popularne i na szeroką skalę stosowane jako środki do prania oraz mycia, ponieważ charakteryzują się zdolnością emulgatorską w stosunku do tłuszczów. Roztwór wodny mydła oraz tłuszcz tworzy charakterystyczną emulsję, która jest w prosty sposób usuwana później przez wodę.

(…)

… polega na dyspersji (rozproszeniu) w wodzie cząsteczek brudu i usunięciu ich z czyszczonego przedmiotu. Wywołane jest ono obecnością: - HYDROFOBOWEGO („nie lubiącego” wody) organicznego końca cząsteczki, połączonego z cząsteczką brudu lub smaru - HYDROFILOWEJ („lubiącej” wodę”) części cząsteczki tworzącej wiązanie wodorowe z cząsteczkami wody. Woda „bez niczyjej pomocy” nie jest w stanie usunąć brudu…
eutrofizację wód stojących lub powierzchniowych wolno płynących. Wody są wzbogacane pierwiastkami biogennymi (potas, sód azot oraz fosfor). W konsekwencji tego produkowane są ogromne ilości glonów i gromadzą się duże ilości mułów. Organizmy beztlenowe zaczynają dominować. Jezioro jest w stanie przekształcić się w bagno, staw, torfowisko. Dużym siągnięciem było odkrycie sodowego krzemianu glinu (zeolitu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz