Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne - strona 1 Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne - strona 2

Fragment notatki:


Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne (WWA) WWA stanowią liczną grupę związków węgla i wodoru zawierających dwa lub więcej sprzężonych pierścieni aromatycznych bez podstawników, charakteryzujących się zbliżonymi właściwościami fizykochemicznymi. Są one ubocznymi produktami niecałkowitego procesu spalania.
Właściwości : W stanie czystym występują w postaci bezbarwnych, białych, jasnożółtych lub jasnozielonych kryształów. Związki te słabo rozpuszczają się w wodzie, znacznie lepiej w rozpuszczalnikach organicznych.
Naftalen, z dwoma pierścieniami benzenowymi połączonymi razem, antracen, fenantren, 1,2-benzoapiren, koronen są dobrze znane. Wiele z nich podejrzewanych jest lub ma udowodnione właściwości kancerogenne, to znaczy, że są to czynniki powodujące choroby nowotworowe, czyli raka. Wśród nich na pewno rakotwórcze są benzo[a]piren i fluranten.
Źródła pochodzenia WWA można podzielić na: Naturalne:
Pożary lasów Wypalanie stepów
Erupcje wulkanów
Antropogenne:
Pojazdy mechaniczne (szczególnie silniki dieselowskie)
Piece koksowe
Produkcja asfaltu
Piece olejowe
Piece węglowe
Papierosy
Syntezy organiczne
Przeróbka i spalanie ropy naftowej
Spalanie śmieci i odpadów komunalnych
Różne inne
Ogólnie można powiedzieć, że WWA tworzą się zawsze z substancji organicznych, jeżeli wystąpią warunki niekompletnego spalania spowodowane brakiem tlenu i wysoka temperatura.
Prostołańcuchowe węglowodory nasycone, takie jak metan lub n-oktan, są najmniej prawdopodobnym źródłem WWA, natomiast węglowodory cykliczne, których obecność stwierdzono w olejach napędowych, stanowią bardziej prawdopodobne źródło tworzenia się WWA. Im bardziej podobna struktura węglowodoru do struktury WWA, tym lepsze warunki ich tworzenia. Zatem WWA występują w smole węglowej, asfalcie, sadzy węglowej, produkowanej jako produkt uboczny krakingu w przemyśle petrochemicznym, oraz w sadzy i dymach kominowych, skąd przedostają się do atmosfery. Warzywa liściaste i ziarna zbóż ulegają zanieczyszczeniu przez powierzchniową adsorpcję WWA znajdujących się w atmosferze. Dlatego też węglowodory te dostają się do naszych organizmów wraz z nie umytymi warzywami liściastymi(20-40μg/kg) i nieoczyszczonymi zbożami(10μg/kg). Ponadto spotykane są w mięsie i w rybach wędzonych przy użyciu węgla drzewnego i węgla(10-20μg/kg).Ze względu na duże ich stężenie, żywność stanowi główne potencjalne źródło WWA. Wzrastające zużycie paliw kopalnych powoduje zwiększoną ekspozycję ludzi na WWA. W Wielkiej Brytanii, przed wprowadzeniem Ustawy o Czystym Powietrzu, głównym źródłem WWA były domowe piece, w których palono węglem, a cząstki WWA wykazywały skłonność do absorbowania się na powierzchni cząstek sadzy i dymu. Zależność między sadzą a występowaniem raka u kominiarzy, zauważona została w XIX wieku. Poziomy WWA na terenach miejskich uległy zmniejszeniu w następstwie wprowadzenia wspomnianej Ustawy o Czystym Powietrzu, a następnie wzrosły szczególnie wskutek emisji gazów odlotowych pochodzących od utrzymywanych w kiepskim stanie pojazdów z silnikami wysokoprężnymi.


(…)

… nie tylko w dymie papierosowym, ale też w sadzy i produktach pieczonych na grillu. Ostatnio przeprowadzone badania sugerują, w jaki sposób związki te powodują raka. Po absorpcji związku do organizmu, co następuje najczęściej poprzez układ pokarmowy lub oddechowy, normalnie organizm usiłuje wydalić obcą substancję, przekształcając ją w metabolit i usuwając go przez układ wydalniczy. W przypadku benzo[a]pirenu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz