Alkiny-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Alkiny-wykład - strona 1 Alkiny-wykład - strona 2 Alkiny-wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 4                        Otrzymywanie i własności węglowodorów aromatycznych  • smoła pogazowa - jeden z produktów koksowania węgla. Najobficiej występuje w smole  pogazowej naftalen (około 11%), a obok niego ponad 150 związków aromatycznych, które  można wydzielić na drodze frakcjonowanej destylacji i kolejnych procesów chemicznych.  •ropa naftowa, a w szczególności frakcja benzynowa zawierająca węglowodory C 6-C10.  Frakcja ta, poddana procesowi tzw. katalitycznego reformingu, który polega na  przepuszczaniu par węglowodorów z nadmiarem wodoru nad katalizatorem platynowym w  temp. ok. 900°C i pod ciśnieniem 1,5-3,5 MPa, dostarcza mieszaninę węglowodorów  aromatycznych pochodnych benzenu.                          Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne (WWA)  Wielopierścieniowe (lub policykliczne) węglowodory aromatyczne [PAH – ang. Polynuclear  aromatic hydrocarbons; w lit. polskiej stosuje się oznaczenie WWA wielopierścieniowe  węglowodory aromatyczne] zawierają dwa lub więcej sprzężonych pierścieni aromatycznych.          Związki te są  produktami ubocznymi niecałkowitego procesu spalania .  WWA  powstają  podczas  przeróbki paliw, głownie węgla i ropy naftowej .  Szczególnie duże ilości WWA występują  w ściekach przemysłu petrochemicznego .  Występują one również  w ściekach miejskich .  WWA mogą się tworzyć z jakiegokolwiek źródła węglowodorów, jeżeli wystąpią  warunki niekompletnego spalania, spowodowane brakiem tlenu .    Źródła  naturalne  obejmują  pożary lasów, wypalanie stepów, erupcje wulkanów .    Źródła  antropogenne  obejmują pojazdy mechaniczne  (szczególnie silniki dieselowskie),  piece koksowe, produkcję asfaltu, piece olejowe, papierosy.  WWA dostają się do  wody wodociągowej  także wskutek  wymywania  tych związków z  bitumicznych powłok ochronnych  stosowanych w przewodach wodociągowych.    Działanie  WWA są szkodliwe dla organizmów żywych.  Niektóre z nich działają rakotwórczo.  Jako dopuszczalne stężenie w wodzie do picia dla sześciu wybranych związków,  reprezentatywnych dla całej grupy WWA przyjęto 200 ng/dm3. Zaliczany jest:  benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)terylen, fluoranten i  indenopiren.    Najwyższe właściwości rakotwórcze wykazuje benzo(a)piren. Wg WHO stężenie  benzo(a)pirenu w wodzie do picia nie powinno przekraczać 10 ng/dm 3.        WWA takie jak:  benzo(a)piren,  wykazują  niską toksyczność ostrą , lecz charakteryzują się 

(…)

… przy użyciu węgla drzewnego i węgla.
Warzywa liściaste i ziarna zbóż ulegają zanieczyszczeniu przez powierzchniową adsorpcję
WWA znajdujących się w atmosferze.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz