Chemia środowiska - strona 15

Badania chemiczne wody

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

badania chemiczne wody Woda, czyli tlenek diwodoru jest najpowszechniejszym związkiem występującym na naszej planecie. Ilość wody na Ziemi szacuje się na 2,2 x 10 do potęgi 18 i jeśli każda tonę wody zmniejszylibyśmy do rozmiarów główki od szpilki to stworzylibyśmy drogę z Ziemi na Księżyc i szer...

Biopaliwo - opis i podział

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2198

biopaliwa Co to są biopaliwa? Podział biopaliw. Biopaliwo - paliwo powstałe z przetwórstwa produktów organizmów żywych np. roślinnych, zwierzęcych czy mikroorganizmów. Wyróżnia się biopaliwa: stałe - słoma w postaci bel lub kostek albo brykie...

Emisja CO2 i modele zmian klimatycznych - Cykl węglowy

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Temat: Emisja CO2 i modele zmian klimatycznych Cykl węglowy Oszacowano, że około ¾ całkowitej ilości węgla występującego w zewnętrznych obszarach Ziemi zmagazynowane jest w złożach nieorganicznych, a ¼ zawarta jest w związkach organicznych. Na rysunku widać, że ilość dwutlenku węgla emitowanego do...

Klasy czystości wód i stopnie zanieczyszczenia

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

KLASY CZYSTOŚCI WÓD I STOPNIE ZANIECZYSZCZENIA WÓD Skład wód występujących w przyrodzie Obecnie coraz trudniej znaleźć wody o składzie naturalnym, gdyż w przypadku większości wód (głównie powierzchniowych) został on zmieniony przez człowieka. Wody występujące w przyrodzie charakteryzuje określony ...

Kwaśne deszcze- Azot

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

kwaśne deszcze Atmosfera ziemska , powłoka gazowa otaczająca Ziemię , składająca się z mieszaniny gazów zwanych powietrzem. Do domieszek atmosfery ziemskiej należą m.in.: pyły pochodzenia organicznego ( bakterie , pyłki roślinne , spory grzybów ) i ...

Lecznicze i toksyczne działania substancji chemicznych

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2695

Lecznicze i toksyczne działania substancji chemicznych Większość substancji chemicznych wykazuje właściwości fizjologiczne. W zależności od dawki działają leczniczo lub toksycznie. O szkodliwości substancji chemicznych decyduje wiele czynników: struktura związku droga wnikania substancji do organ...

Metody usuwania śmieci-zalety i wady

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1239

Metody usuwania śmieci: zalety i wady Śmieci, inaczej mówiąc odpady komunalne są mieszaniną różnych substancji. Znajdziemy w nich: materiały tekstylne, metale, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, odpady organiczne i pozostałe odpady nieorganiczne. Radzenie sobie z coraz większą ilością odpa...

Rozkład próbek. Sposoby realizacji - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Rozkład próbek. Sposoby realizacji.     - roztwarzanie w stężonych kwasach  - Roztwarzanie w wodorotlenkach metali alkalicznych  - roztwarzanie w czynnikach kompleksujących  - rozkład przez stapianie z topikami  - spopielenie  - mineralizacja...

Przygotowanie próbki do analizy, proces mineralizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Izabela Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518

Chemia środ lab. Z mineralizacji    1.  Czy wszystkie  techniki wymagaja pelnego rozkładu  2.  Omowic mineralizacje na mokro  3.  Omowic min na sucho  4.  Jednostki do zamiany  5.  Wady i zalety metod mineralizacji  ...

Toksykologiczna ocenia, błędy w analizie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Izabela Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Chemia środowiska –ostatnia  Źródła błędów  Dokładnośc i precyzja oznaczeń  Interferent  Materiał odniesienia certyfikowany  i ich rola   Rodzaje materiałów odniesienia  Dopuszczalna dawka dziennego pobrania  Współczynniki BAF, BMF, BCF  Synergizm i antagonizm  ...