Badania chemiczne wody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania chemiczne wody  - strona 1 Badania chemiczne wody  - strona 2

Fragment notatki:


badania chemiczne wody Woda, czyli tlenek diwodoru jest najpowszechniejszym związkiem występującym na naszej planecie. Ilość wody na Ziemi szacuje się na 2,2 x 10 do potęgi 18 i jeśli każda tonę wody zmniejszylibyśmy do rozmiarów główki od szpilki to stworzylibyśmy drogę z Ziemi na Księżyc i szerokość wyniosłaby 10 km., Więc czy w tej sytuacji nie należy się większy szacunek temu związkowi? Skupmy się, więc na właściwościach wody, gdyż badania chemiczne wynikają właśnie z właściwości fizykochemicznych cząsteczki wody. Badania chemiczne prowadzone są w laboratoriach chemicznych. Na ich podstawie można stwierdzić, w jakim stopniu woda jest zanieczyszczona danymi związkami. Podczas badania określa się jakość wody poprzez różne wskaźniki wody:
Pierwszym z nich jest temperatura , która mierzy się na miejscu czasem gdzie znajduje się woda. Przy tym wskaźniku nie należy zapomnieć o pochodzeniu wody i porze roku. Dopuszczalna temperatura 22 stopnie dla klasy czystości I i 26 dla klasy czystości II i III. Drugim wskaźnikiem jest mętność wody . Zjawisko to polega na rozproszeniu lub też adsorpcji promieni widzialnych przez ciała stałe znajdujące się w wodzie. Ciała te mogą być związkami organicznymi i nieorganicznymi, jednakże nierozpuszczalnymi tak jak np. związki manganu, glin i żelaza, zawiesiny pochodząca z doprowadzaniu wód ze ścieków, kwasy humusowe, plankton, cząstki skał i gleby. Jest to jedna z decydujących cech wody w procesie badania ich, wody mętne nie nadają się do pici i w gospodarstwie domowym.
Kolejnym dobrze znanym nam częścią badania wody jest barwa wody . Jest ona zależna od pochodzenia wody, jest to właściwość, która polega na pochłanianiu części widzialnej promieni przez substancje rozproszone, koloidy itd. Barwa wody jest zależna od roślinności, planktonu (zielony), jonów metali (w zależności od jonów metali), związków humusowych (żółty), ale i także istotną rolę odgrywa tutaj odległość danego zbiornika od zakładów przemysłowych, ponieważ stamtąd wypływają zanieczyszczenia do wody. Woda chemicznie czysta jest bezbarwna, jednakże można tutaj wziąć dwa odstępstwa do tego, gdyż woda naturalne (potocznie tak nazywane) mają barwę żółtozieloną, natomiast wody wypływające z terenów torfowisk, leśnych mają kolor żółtobrązowy. Natomiast w innym przypadku barwa żółta może świadczyć o jakichkolwiek nieczystościach.
Wiemy, że woda jest substancja bezbarwną, ale także i bezzapachową . Jeśli woda ma zapach to oznacza, że może być zanieczyszczona. Badania to polega na sprawdzeniu zapachu, czasami jednak zapach wody jest zależny od gazów, jakie się w niej wydzielaną, albo też w zbiornikach naturalnych zapach może powodować rozkład mikroorganizmów, substancji nieograniczonych i organicznych.

(…)

…, gdyż ma w sobie tlenki węgla i kwas węglowy. Także wprowadzone do atmosfery tlenki siarki i opady niedaleko zakładów przemysłowych wpływają na to, iż pH maleje wody. Woda kwaśna ma właściwości korozyjne, zabójcze dla organizmów żywych, ale i także przyspiesza wymywanie się metali ciężkich.
Twardość wody, czyli kolejna cecha poddana do badana to badanie obecności magnezu i wapnia polega na wytrąceniu…
…, jakiego pochodzenia danego kwas solny. Jeśli towarzyszą mu dodatkowo jonu kwasu azotowego to może być to zanieczyszczenie wody. Natomiast, jeśli woda jest słona, a nie występują żadne dodatkowe jony azotowe to można przypuszczać, że NaCl jest naturalnym składnikiem tej substancji, tak jest np. w wypadku wody morskiej. Chlorek sodu może pochodzić z gleby być przenoszony przez rośliny albo też z odpadów…
…(III); azotany(V); siarkowodór.
Rozszerzone: sucha pozostałość, pozostałość po prażeniu, straty po prażeniu, siarczany(VI),azot albuminowy.
Pełne: fluor; sód; potas; cynk; miedz; glin; ołów; arsen; selen; chrom(VI); kadm; cyjanki; fosforany; dwutlenek węgla wolny i agresywny rozpuszczony tlen; BZT; fenol; substancje powierzchniowo czynne; substancje z wyciągu chloroformowego; węglowodory aromatyczne…
… nieprzyjemny zapach i smak. Jeśli po zbadaniu danej próbki okaże się, że azotany (V) tam się znajdują świadczy to o tym, że woda jest zanieczyszczona już od dłuższego czasu. Dopuszczalna dawka azotynów 50 mg/dm szcześcienny.
Ostatnim już ważnym wskaźnikiem czystości wody jest siarkowodór i siarczany. Pochodzą one z rozkładu białek zwierzęcych i tkanek roślinnych beztlenowo, ale i także są produktem redukcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz