Analiza jakościowa wody-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza jakościowa wody-opracowanie - strona 1 Analiza jakościowa wody-opracowanie - strona 2 Analiza jakościowa wody-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

. Analiza jakościowa wody:
- parametry fizyczne: temperatura, barwa, zapach, mętność, przewodnictwo elektrolityczne
- czyn/niki wpływające na parametry fizyczne wody
- parametry chemiczne: pH, kwasowość, zasadowość; utlenialność(indeks nadmanganianowy) twardość(Ca, Mg); zawartość chlorków, żelaza, azotu amonowego
- pojęcia: odczynu, kwasowości, zasadowości, utlenialności, twardości
- rodzaje kwasowości, zasadowości, twardości
- wymagania jakim powinna odpowiadać woda do picia.
Temperatura wód naturalnych może wahać się od 273 K do temperatury wrzenia. Z tego punktu widzenia są one dzielone na 6 klas od bardzo zimnej (273-7K) do wrzącej (373K). Temperatura wód powierzchniowych, zaskórnych i infiltracyjnych, w zależności od pory roku waha się od 273-298K, jest ona także zmienna w zależności np. od głębokości zbiornika (najgłębsze warstwy mają temperaturę 277K, zbliżoną do temperatury największej gęstości wody). Wody podziemne wykazują większą stałość temperatury. Ma ona znaczny wpływ na proces samooczyszczania biologicznego wód naturalnych, proces ten ulega spowolnieniu w temperaturach niskich, zgodnie z regułą van't Hoffa.Temperatura wody do picia powinna wynosić 280-285K. Powyżej 288K woda jest niesmaczna, mdła i nie zaspakaja pragnienia, zaś

(…)

… obok anionów słabych kwasów jak np. HCO3, CO32, H2PO4, HPO42, SiO32  również mocne zasady jak NaOH, KOH i Ca(OH)2, które dysocjują z wytworzeniem jonów OH.
TWARDOŚĆ WODY
Jest to właściwość wody polegająca na zużywaniu pewnych ilości mydła bez wytworzenia piany. Wynika to z obecności w wodzie jonów Ca, Mg, Mn, Al, Zn,  które tworzą z mydłem dodawanym do wody nierozpuszczalne sole. Pienienie się roztworu następuje dopiero po ich strąceniu. Zawartość wapnia i magnezu w wodach naturalnych jest dużo większa od innych wymienionych pierwiastków wobec tego twardość wody naturalnej zależy głównie od obecności jonów Ca2+ i Mg2+. Sole wapnia i magnezu występują w wodach naturalnych przeważnie w postaci wodorowęglanów Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, albo jako siarczany, chlorki, azotany i inne związki.
W wodach naturalnych zawartość Ca jest większa od Mg, przy czym rozpuszczalność MgCO3 jest większa od CaCO3, co oznacza, że MgCO3 jest obecny w wodzie, natomiast CaCO3 praktycznie nie istnieje w formie rozpuszczonej. Twardość wody surowej nazywa się twardością ogólną i jest sumą twardości węglanowej (TwW) i twardości niewęglanowej (TwN):
a)            węglanowa: (TwWCa, TwWMg) wywołana przez wodorowęglany, węglany…
… elektrolityczną roztworu). Prąd elektryczny jest przenoszony w roztworze w wyniku ruchu jonów -im większe stężenie jonów tym wyższa jest jego przewodność . Chemicznie czysta woda jest złym przewodnikiem elektryczności, co wynika z bardzo małego stopnia dysocjacji czystej wody na kation wodorowy (w rzeczywistości występuje one w wodzie jako jon hydroniowy H3O+) i anion wodorotlenowy:
H2O   H+ + OH-
Przewodność…
… zawartej w chloroplatynianie potasowym K2PtCl6 rozpuszczonym w 1 dm3 wody destylowanej z dodatkiem 0.5mg chlorku kobaltowego CoCl26H2O.
Mętność Powodowana jest ona obecnością zawiesin oraz koloidów. W wodach powierzchniowych pochodzi od nierozpuszczonych substancji nieorganicznych i organicznych jak np. cząstki piasku, gliny, iły, cząstki osadów dennych, zawierających znaczne ilości wodorowęglanów wapnia…
… od zanieczyszczeń ściekami bytowo-gospodarczymi lub przemysłowymi. Naturalne zapachy wód powierzchniowych są powodowane przez glony (wydzielające olejki eteryczne, szczególnie intensywne w czasie zakwitów), pleśnie, grzyby wodne i pierwotniaki. Wpływ na zapach mają także osady denne oraz procesy fizykochemiczne i biologiczne, zachodzące w tym środowisku. Wody podziemne w większości przypadków są bezwonne…
…, siana, trawy, torfu, mchu i kwiatów.
-   zapach gnilny (G) jest wywoływany obecnością ciał organicznych w stanie rozkładu gnilnego i nadający wodzie nieprzyjemną woń, np. zapach siarkowodoru, stęchlizny, pleśni, fekaliów.
-   zapach specyficzny (S) jest to zapach nienaturalny, powodowany obecnością ciał nie występujących w wodach naturalnych np. chlor, fenol, benzen, denaturat, smoła nafta. W badaniach…
… mineralną, spowodowaną CO2 i słabymi kwasami organicznymi, określaną jako kwasowość ogólna.
Kwasowość mineralna występuje gdy pH<4.5 i oznacza się ją wobec oranżu metylowego (za pomocą mianowanego roztworu NaOH), kwasowość ogólna występuje przy odczynie wody niższym od pH = 8.3 i oznacza się ją wobec fenoloftaleiny. Przy pH>8.3 kwasowość wody nie występuje. Reakcje zobojętniania za pomocą zasad…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz