Lecznicze i toksyczne działania substancji chemicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3227
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lecznicze i toksyczne działania substancji chemicznych - strona 1 Lecznicze i toksyczne działania substancji chemicznych - strona 2 Lecznicze i toksyczne działania substancji chemicznych - strona 3

Fragment notatki:

Lecznicze i toksyczne działania substancji chemicznych Większość substancji chemicznych wykazuje właściwości fizjologiczne. W zależności od dawki działają leczniczo lub toksycznie. O szkodliwości substancji chemicznych decyduje wiele czynników:
struktura związku
droga wnikania substancji do organizmu środowisko działania substancji
stan biologiczny osobnika
Istotne znaczenie ma ilość i stężenie substancji wprowadzonej do organizmu ludzkiego
ilość i rodzaj grup funkcyjnych, rodników (związkach organicznych)
Zwiększenie toksyczności związku: Izomery optycznie czynne, lewoskrętne
Izomery w pozycji - para
Obecność grupy - OH w węglowodorach aromatycznych
Duża rozpuszczalność i wysoki stopień dysocjacji elektrolitycznej
Obecność grup nitrowej, nitrozowej, nitrozoaminowej, cyjanowej, winylowej i fenylowej
Zmniejszanie toksyczności związku: Izomery optycznie nieczynne , prawoskrętne Izomery w pozycji - orto Obecność grup tiolowej, sulfonowej, karboksylowej, acetylowej, etylowej i azowej
Obecność grupy OH w węglowodorach alifatycznych
Mała rozpuszczalność i niski stopień dysocjacji elektrolitycznej
W medycynie i toksykologii wyróżnia się kilka wielkości dawek: Dawka progowa DM - ilość substancji wywołująca pierwsze dostrzeganie zmiany w organizmie. Wyznacza ona próg działania toksycznego danej substancji i jest podstawą do określenia wartości tzw. Najwyższych dopuszczalnych stężeń zw. Chemicznych w środowisku.
Dawka lecznicza DC - ilość substancji wykazująca działanie farmakoterapeutyczne, nie dając poważniejszych zaburzeń w metabolizmie organizmu.
Dawka toksyczne DT - ilość substancji wywołująca wyraźne zatrucie.
Dawka śmiertelne DL - ilość substancji powodująca śmierć połowy zwierząt doświadczalnych
Chemizm działania trucizn jest dość skomplikowany, jednak zawsze jest to związane z układem nerwowym (w dużym uproszczeniu przekazywanie impulsów w jedną i drugą stronę), np. na ośrodkowy układ nerwowy działają alkohol, eter, chloroform, związków glinu, ołowiu, środki nasenne, morfina a na wegetatywny układ nerwowy - atropina, adrenalina, amfetamina. TOKSYKOMANIA Skłonność do przyjmowania szkodliwych związków chemicznych (różne względy i przyczyny) określa się mianem toksykomanii (lekomania, nikotynizm, alkoholizm, narkomania). LEK I Jest to najłagodniejsza forma toksykomani, powoduje przyzwyczajenie farmakologiczne i tolerancję organizmu na lek = zwiększone dawki leku = zmiany psychotoksyczne = głębokie zmiany w usposobieniu i zachowaniu się człowieka = uszkodzenia i zwyrodnienia narządów


(…)

… psychotoksyczne => głębokie zmiany w usposobieniu i zachowaniu się człowieka => uszkodzenia i zwyrodnienia narządów
Leki najczęściej powodujące lekomanię: Środki nasenne
Psychotropowe
Przeciwbólowe Takie jak: meprobamat, elenium, amfetamina, kofeina, amidoperina NIKOTYNA
Nikotynizm to najbardziej rozpowszechniony rodzaj toksykomanii.
Nikotyna - C10H14N2, alkaloid pirydynowy, bezbarwna ciecz szybko ciemniejąca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz