Biochemia - strona 24

Fermentacje - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1106

Fermentacje: To przemiany beztlenowe, polegający na enzymatycznym rozpadzie cukrów,produkty fermentacji gromadzą się w organizmie lub są z niego wydalne. Proces ten dostarcza energii w postaci ATP, który powstaje w wyniku fosforylacji substratowej.

Wykład - fosforan pirydoksolu

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 672

fosforan pirydoksolu- wzór przykład reakcji z udziałem koenzymu Witamina B6 ma trzy formy: pirydoksynę, pirydoksamine, pirydoksal. Koenzymem B6 jest fosforan pirydoksaminy i pirydoksalu, które współdziałają z enzymami w przemianach aminokwasów...

Wykład - fosforylacja oksydacyjna, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 707

fosforylacja oksydacyjna Cykl reakcji przyłączenia reszty kwasu ortofosforowego do związków chemicznych połączona ze zmianą stopnia utlenienia atomu, do którego ta grup...

Fotosynteza u roślin typu C4 - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2807

Fotosynteza u roślin typu C4 Niektóre rośliny lądowe, w szczególności żyjące w środowiskach suchych i gorących - kserofity, musiały wykształcić przystosowania zmniejszające utratę wody w komórkach (utrata wody jest nieunikniona podczas fotosyntezy). Odkryto istnienie roślin przeprowadzających fotosy...

Wykład - glikoliza, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1407

glikoliza Proces enzymatycznego rozkładu cukrów do kwasu pirogronowego, którego celem jest pozyskanie energii pod postacią NADH i adenozyno-5'-trifosforanu. Substratami dla procesu mogą być: glukoza,

Rodzaje inhibicji - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3262

inhibicja - rodzaje Zahamowanie reakcji biochemicznej w wyniku działania inhibitorów nazywamy inhibicja, zaś substancje, które hamuja działanie enzymów określamy mianem inhibitorów. Ze względu na ich podział wyróżniamy inhibicję współzawodniczącą i niewspółzawodnicząca.

Istota wiązania glikozydowego - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1827

Istota wiązania glikozydowego. Wiązanie glikozydowe- typ wiązania chemicznego łączącego glikozydy w większe cząsteczki. Występuje m.in. w disacharydach, oligosacharydach i polisacharydach. Wiązanie glikozydowe tworzone jest przez grupę hydroksy...

Izomeria optyczna cukrów prostych - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2037

Izomeria optyczna cukrów prostych. formy D i L. węgiel asymetryczny Rodzaje izomerii cukrów właściwych: 1-izomeria aldoza- ketoza; występowanie

Karotenoidy - definicja i podział - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3997

Karotenoidy Karotenoidy są to żółte lub żółtopomarańczowe barwniki występujące w komórkach wszystkich fotoautotrofów w stężeniu kilkakrotnie niższym niż chlorofile. Karotenoidy, które dzielimy na: karoteny - karoten i likopen ksantofile

Klasyfikacja enzymów - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 770

Klasyfikacja enzymów: Klasy enzymów wg klasyfikacji międzynarodowej: *Klasa 1: oksydoreduktazy - przenoszą ładunki (elektrony i jony H3O+ - protony) z cząsteczki substratu na cząsteczkę akceptora: AH2 + B → A + BH2; *Klasa 2: