Biochemia - strona 25

Lipazy - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2709

Lipazy - są enzymami należącymi do klasy hydrolaz, do podgrupy esteraz Działanie lipazy trzustkowej i jelitowej. Schemat pełnej hydrolizy tłuszczu. W trawieniu tłuszczów w org. człowieka najwię...

Wykład - mechanizm działania katalizy enzymatycznej, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

mechanizm działania katalizy enzymatycznej Typowymi katalizatorami chemicznymi są: czerń platynowa, czy palladowa, sproszkowane metale, jony H+ i OH- wody. Każdy z nich łączy się z substratami reakcji w drodze chemicznej lub fizycznej, a powstające produkty pośrednie ulegają określonym przemianom p...

Wykład - nitryfikacja, denitryfikacja, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

Nitryfikacja / Denitryfikacja Podstawowa część związków azotowych jest doprowadzana do gleby w organicznej, nieprzyswajalnej przez rośliny (

Porównanie mechanizmu fosforylacji - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 882

Porównanie mechanizmu fosforylacji fotosyntetycznej z mechanizmem syntezy ATP Fosforyzacja fotosyntetyczna- w wyniku, których następuje wytworzenie ATP z udziałem ADP i nieorganicznego fosforanu, obejmująca dwa mechanizmy: niecykliczną-wytwar...

Metabolizm lipidów i sacharydów - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2422

Powiązania między metabolizmem lipidów i sacharydów Dwa najważniejsze enzymy uczestniczące w cyklu glioksylanowym: syntaza jabłczanowa, katalizująca kondensację glioksylanu z acetylo-S-CoA i liaza izocytrynianowa występują w znacznych ilościach w ...

Wykład - proces dekarboksylacji aminokwasów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2023

proces dekarboksylacji aminokwasow, rola otrzymanych produktów Reakcje dekarboksylacji aminokwasów polegają na rozerwaniu wiązania między grupą karboksylową -COOH i resztą cząsteczki aminokwasu, w wyniku czego wydziela się CO2 i powstaj...

Przebieg cyklu pentozofosforanowego i znaczenie - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1001

Przebieg cyklu pentozofosforanowego i znaczenie Cykl pentozofosforanowy służy do biosyntezy węglowodanów, w wyniku czego mogą tworzyć się cukry o różnej liczbie atomów węgla. NADPH jest wykorzystywany jako dawca elektronów i protonów niezbędnych...

Wykład - przebieg i rola cyklu mocznikowego, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 5271

przebieg i rola cyklu mocznikowego Cykl mocznikowy jest sekwencją reakcji enzymatycznych, w toku których grupy aminowe aminokwasów ulegają przemianie w mocznik. Mocznik powstaje w następstwie reakcji enzymatycznych z dwutlenku węgla - CO2 oraz amon...

Przebieg i znaczenie cyklu kwasu cytrynowego - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2079

Przebieg i znaczenie cyklu kwasu cytrynowego Cykl Krebsa, cykl kwasów trójkarboksylowych) zachodzi w macierzy mitochondrialnej. Polega na utlenieniu cząsteczki acetylokoenzymu A do dwóch cząsteczek dwutlenku węgla. Wytwarzana energia jest m...

Skrobia - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1099

Skrobia - jest głównym składnikiem zapasowym roślin - stanowi pokarm bardzo ważny dla wielu gatunków zwierząt - zbudowana z cząsteczek glukozy, proste fragmenty łańcuchów są tworzone przez wiązania C1-C4. W miejscach rozgałęzień łańcuchów występują wiązania C1-C6. - w ziarenkach skrobi wyróżniamy...