Biochemia - strona 26

Właściwości redukujące cukrów w formie cyklicznej - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952

Właściwości redukujące cukrów w formie cyklicznej. Dwucukry redukujące- mogą redukować inne związki, ponieważ w jednej z cząstek cukru pozostaje niezwiązany hydroksyl półacetalowy. Cząsteczka ta może tworzyć otwartą formę aldehydową, co jest warunkiem własności redukujących. Są to

Zjawisko mutarotacji cukrów prostych - opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 6790

Zjawisko mutarotacji cukrów prostych. formy piranozy i furanozy heksoz. Mutarotacja- jest to przejście formy anomerycznej α w formę β i odwrotnie wraz ze zmianą kąta skręcalności światła spolaryzowanego aż do ustalenia się stanu równowagi pomi...

Cytochromy - opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1505

Cytochromy Heminy komórkowe czyli związki o strukturze żelazoporfirynowej występują jako niebiałkowe części składowe cytochromów, czyli chromoprotein biorących udział w transporcie pojedynczych elektronów w łańcuchu oddechowym. Cytochromy są r...

Kolokwium - budowa aminokwasów, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1386

KOLOKWIUM: Budowa aminokwasu: Są podt skła. Białek i peptydów i peptydów. Można je traktować jako pochodne kw. mocno- dikarboksylacy z grupą aminową w pozycji 2L. Aminokwasy dzielimy na dwie klasy: aminokwasy alimfatyczne, aminokwasy aromaty...

NAD - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1183

NAD - wzór, znaczenie i reakcje z jego udziałem Koenzym przenoszący atomy wodoru w procesie oddychania komórkowego. Jest składnikiem dużej ilości enzymów z klasy

Przemiany glicerolu - wykład sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1680

Przemiany glicerolu Glicerol powstający w wyniku hydrolizy lipidów w zależności od potrzeb energetycznych komórki, może ulegać przemianom typu anabolicznego lub katabolicznego. W obu przypadkach jest przekształcany do fosforanu dihydroksyacetonu z udziałem dwóch enzymów:

Rola biotyny - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1771

Rola biotyny oraz reakcje z jej udziałem Rola w organizmie - uczestniczy w syntezie aminokwasów, cukrów, białek i kwasów tłuszczowych, wspomaganiu funkcji tarczycy, uczestniczy w przemianie Co2, wpływa na właściwe funkcjonowanie skóry oraz włosów, uczestniczy z witaminą K w syntezie protrombiny (od...

Wykład - znaczenie mRNA w biosyntezie, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 644

znaczenie mRNA w biosyntezie mRNA powstaje w jądrze komórkowym w procesie transkrypcji z DNA. Jest syntetyzowany z trifosforanów nukleozydów. Trójki nukleotydów, czyli kodony, rozmieszczone w jego łańcuchu wyznaczają kolejność aminokwasów s...

Wykład - znaczenie przemian metabolicznych, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 532

znaczenie przemian metabolicznych związanych z działaniem tranzaminaz Transaminacja ma ogromne znaczenie w przemianie materii, gdyż umożliwia organizmowi oszczędnie gospodarować azotem i wytwarzać aminokwasy z odpowiadających im szkieletów w...

Aldozy - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169

Aldozy: 1- Glukoza-węglowodan należący do cukrów prostych z grupy aldoheksoz. Jest białym, drobnokrystalicznym ciałem stałym; D-Glukoza jest podstawowym związkiem energetycznym dla większości organizmów, jest rozkładana w procesie glikolizy na k...