Biochemia - strona 23

Enzymy proteolityczne - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

Enzymy proteolityczne Są to grupy enzymów trawiennych posiadające zdolność do rozpraszania białek. Do grupy enzymów proteolitycznych możemy zaliczyć m.in. proteazę. Dzielą się na endopeptydazy (działające wewnątrz łańcucha polipeptydowego) oraz eg...

Amylazy - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1379

Amylazy - enzymy należące do glikozydas z klasy hydrolaz. Katalizują hydrolityczny rozkład polisacharydów (skrobia, glikogen) na cukry o mniejszych cząsteczkach. Enzymy te działają się na wiązania -D-glikozydowe Skrobia i glikogen należą do wiel...

Wykład - biosynteza kwasów tłuszczowych, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1379

Biosynteza kwasów tłuszczowych Odbywa się w cytoplazmie komórek tłuszczowych. Do procesu potrzebny jest acetylokoenzym A. W biosyntezie kwasów tłuszczowych wyróżnić można kilka etapów: 1.     Acetylokoenzym A ulega

Biosynteza triacylogliceroli - opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1260

Biosynteza triacylogliceroli Wytworzone kwasy tłuszczowe w postaci acylo-S-CoA mogą wprost wchodzić w reakcję z L-α-fosforanem glicerolu. Związek ten tworzy się w wyniku katalizowanej przez ...

Budowa i rola białek - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 952

Budowa i rola białek Są to polimery aminokwasów białkowych połączony ze soba wiazaniami peptydowymi, w ktorych liczba reszt aminokwasowych przekracza 100. Głównymi pierwiastkami wchodzącymi w skład białek są C,O,H,N,S, także P, oraz niekiedy jony Mn, Zn, Mg, Fe, Cu, Co i inne. Budowa białek - Są to...

Chlorofil - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

Chlorofil Jest głównym barwnikiem fotosyntetycznym, występuje u w wszystkich fotoautotrofów (z wyjątkiem bakterii), jego zawartość jest wyższa niż innych barwników. Budowa chemiczna chlorofilu. W skład chlorofilu wchodzą: 4 pierścienie pir...

Chloroplasty - wykład - Fotosynteza

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1309

Chloroplasty są miejscem fotosyntezy roślin zielonych maja specyficzna strukturę - otoczone są dwiema błonami cytoplazmatycznymi - b. zewnętrzną, cieńszą łatwiej przepuszczalna dla substancji przez nią przechodzącej i b. wewnętrzną, bardziej ...

Cykl Calvina - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1449

Cykl Calvina-Bensona - cykl, który zachodzi w stromie chloroplastu, jest to drugi etap fotosyntezy niezależny od światła określnany często jako faza ciemna fotosyntezy. W cykly Calvina-Bensona wyróżnia się trzy fazy: *Faza

Cyklizacja wewnętrzna cukrów prostych - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3962

Cyklizacja wewnętrzna cukrów prostych. powstawanie półacetali i ketali, formy alfa i beta. Cyklizacja- tworzenie form cyklicznych (pierścieniowych) cukrów w środowisku wodnym. Przybierają one formy piranu i furanu. Podczas cyklizacji cukrów prostych węgle

Wykład - czynniki wpływające na aktywność enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 861
Wyświetleń: 4354

czynniki wpływające na aktywność enzymów Szybkość reakcji enzymatycznej uzalezniona jest od: stężenia enzymu, stężenia substratu, temperatury, pH, potencjału oksydacyjno-redukcyjnego oraz obecności substancji hamujących lub aktywujących dzialanie enzymu. Wpływ temp. Enzym jest substancją białkową i ...