Wykład - fosforylacja oksydacyjna, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - fosforylacja oksydacyjna, sem III - strona 1

Fragment notatki:

fosforylacja oksydacyjna Cykl reakcji przyłączenia reszty kwasu ortofosforowego do związków chemicznych połączona ze zmianą stopnia utlenienia atomu, do którego ta grupa bezpośrednio się przyłącza.
W organizmach żywych reakcja ta jest katalizowana przez enzymy zwane fosfotransferazami, które transportują reszty kwasowe na białka, nukleotydy, cukry oraz lipidy. Związki, którym dostarczone zostają reszty fosforanowe, uzyskują wyższy poziom energetyczny.
Proces Michella zakłada wytworzenie osmotycznego gradientu katonów wdoworowych. Poprzez przepływ elektronów prez łańcuch oddechowy wytwarza się gradient protonowy, który powoduje, ze pH po zewnętrznej stronie błony mitochondrialnej jest niższe o 1,4 jednostek. Za pośrednictwem tego potencjału łańcuch przenośników elektronów oddziaływuje z kompleksem syntetazy ATP. Synteze ATP przeprowadza kompleks mitochondrialnej atetozy, który składa się z 2 częsci: F0 i F1. FO - częśc hydrofobowa. Kanał protonowy połączony kilkoma bialkami. Synteza ATP zachodu gdy protony wracają przez kanał protonowy cytoplazmatyczną namatriksową błone mitochondrialną (pompowanie elektronów zachodzi w poprzek błony wewnętrznej) F1 - nie wyjaśniono jego znaczenia, ale uczestniczy w syntezie ATP. Może być oddzielona. Po oddzielenie dizala hydrolaz ATP (przyspiesza reakcję hydrolizy ATP do ADP)


(…)


fosforylacja oksydacyjna Cykl reakcji przyłączenia reszty kwasu ortofosforowego do związków chemicznych połączona ze zmianą stopnia utlenienia atomu, do którego ta grupa bezpośrednio się przyłącza.
W organizmach żywych reakcja ta jest katalizowana przez enzymy zwane fosfotransferazami, które transportują reszty kwasowe na białka, nukleotydy, cukry oraz lipidy. Związki, którym dostarczone zostają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz