Analiza chemicznych zanieczyszczeń środowiska

note /search

Elementy chemometrii - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza chemicznych zanieczyszczeń środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 532

Elementy chemometrii Chemometria - dziedzina chemii wykorzystującej matematykę, rachunek prawdopodobieństwa, statystykę, informatykę oraz teorię podejmowania decyzji do optymalizacji procedur eksperymentalnych w celu uzyskania maksymalnej ilości użytecznej informacji o obiekcie badan na podstawie a...

Chromatografia - omówienie - Chromatografia planarna

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza chemicznych zanieczyszczeń środowiska
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2191

Chromatografia planarna - cienkowarstwowa TLC Faza ruchoma porusza się dzięki silom kapilarnym. Fazy stacjonarne: żel krzemionkowy, proszek celulozowy, żywice jonowymienne, materiały o ograniczonych rozmiarach jonów, selektory chiralne. F...

Sensor chemiczny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza chemicznych zanieczyszczeń środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1190

Sensor chemiczny Urządzenie przetwarzające informację chemiczną począwszy od stężenia określonego składnika próbki, po ogólny skład matrycy na sygnał analityczny: Sygnał analityczny ← ...

Atomizacja - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza chemicznych zanieczyszczeń środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1190

Atomizacja bezpłomieniowa Gaz - argon Musi być wysoka temperatura Wstrzyknięcie próbki → suszenie → spopielanie (rozkład związków organicznych do prostych związków nieorganicznych) → atomizacja (przeprowadzenie do wolnych atomów) → czyszczenie → chłodzenie Zastosowanie alternatywnego gazu w etapi...

Specjacja - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza chemicznych zanieczyszczeń środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

MeHg 1950 - pochodne organiczne Katastrofa nad zatoką Mina mate, Japonia - ścieki z fabryki tworzyw sztucznych i poliwinylowych Specjacja Występowanie i rozmieszczanie różnych chemicznych i fizycznych form danego pierwiastka w rzeczywistych próbkach. Analiza specjacyjna Analiza mająca na celu ...

Spektrometria - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza chemicznych zanieczyszczeń środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1029

Spektrochemiczne metody oznaczania Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią. Odkrywcy analizy spektralnej Gustaw Robert Kirchhoff Robert Wilhelm Bunsen Spektralna analiza jakościowa - odkrycie nowych pierwiastków. W latach 1860-1864 odkryto cez, rubid, bal, ind, gal. Pierwszy...

Zasada powstawania widma mas - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza chemicznych zanieczyszczeń środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

Zasada powstawania widma mas (ICP-MS) Droga jonów polu elektrycznym i magnetycznym: rezultat działających sił - siła pola magnetycznego (Fm) - siła odśrodkowa (Fo) - energia kinetyczna w polu elektrycznym (E) Fm = Bev , gdzie B -

Analiza chemicznych zanieczyszczeń środowiska -pytania egzaminacyjne...

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza chemicznych zanieczyszczeń środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 651

1.Wymień techniki analityczne wykorzystywane do oznaczania śladów metali w próbkach środowiskowych. a. AAS - absorpcyjna spektrometria atomowa b. fotometria płomieniowa c. emisyjna spektrometria atomowa d. ICP - MS - spektrometria mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie 2.Najlepszą czu...

Analiza chemicznych zanieczyszczeń - środowiska - pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza chemicznych zanieczyszczeń środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

1.Wymień techniki analityczne wykorzystywane do oznaczania śladów metali w próbkach środowiskowych. a. AAS - absorpcyjna spektrometria atomowa b. fotometria płomieniowa c. emisyjna spektrometria atomowa d. ICP - MS - spektrometria mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie 2.Najlepszą czu...