Elementy chemometrii - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy chemometrii - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Elementy chemometrii
Chemometria - dziedzina chemii wykorzystującej matematykę, rachunek prawdopodobieństwa, statystykę, informatykę oraz teorię podejmowania decyzji do optymalizacji procedur eksperymentalnych w celu uzyskania maksymalnej ilości użytecznej informacji o obiekcie badan na podstawie analizy danych.
Specyfika danych chemometrycznych
x11… … x1j … … x1m ………………………. n

(…)

… czynników, - konstruowanie modelu zależności - analiza podobieństw
- analiza trendów czasowych
Planowanie doświadczeń
- na etapie planowania eksperymentu musimy wiedzieć jaką technika chemometryczną będziemy się posługiwać,
- do analizy podobieństw wystarczy jedna zmienna
- analiza czynnikowa wymaga n ≥ 3 oraz ilość obiektów/cech =3:1
- określenie optymalnej próby pomiarów: liczba pomiarów…
…)
- wartość największa (max)
- stosunek min/max
- rozstęp rozkładu r = max - min
- środek rozkładu d = (max + min)/2
- wartość średnia
- mediana
- odchylenie standardowe (s)
- normalność rozkładu i indeks skośności rozkładu (q)
Badanie charakteru rozkładu zmiennej
- tworzenie histogramów
- liczba przedziałów histogramu k: n/4 ≥ k
- przedziały muszą mieć jednakową szerokość
- krańce przedziałów powinny być liczbami „okrągłymi”, np. 1,5 a nie 1,48
Relacje między zmiennymi:
- współczynnik korelacji liniowej (r) Gdy r jest bliskie 0 to brak związku pomiędzy zmiennymi.
- współczynnik determinacji (r2) - jaki % jednej zmiennej jest określany przez drugą zmienną.
Transformacja zmiennych
Celem jest umożliwienie lub ułatwienie przeprowadzenia dalszych etapów analizy chemometrycznej. Gdy chcemy lub musimy…

- identyfikacja źródeł pochodzenia amfetaminy (PCA)
- wieloparametrowa charakterystyka szczepów arylobakterii
- analiza win
- optymalizacja procedur

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz