specjacja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
specjacja - omówienie - strona 1 specjacja - omówienie - strona 2 specjacja - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

MeHg 1950 - pochodne organiczne
Katastrofa nad zatoką Mina mate, Japonia
- ścieki z fabryki tworzyw sztucznych i poliwinylowych
Specjacja
Występowanie i rozmieszczanie różnych chemicznych i fizycznych form danego pierwiastka w rzeczywistych próbkach.
Analiza specjacyjna
Analiza mająca na celu identyfikację i/lub pomiar zawartości jednej lub kilku form chemicznych pierwiastka w próbce.
Badania specjacji dotyczą:
- atmosfery
- hydrosfery
- litosfery
- biosfery:
*materiał biologiczny
*tkanki zwierzęce
*żywność
*tkanki ludzkie, płyny ustrojowe
Frakcjonowanie
Proces klasyfikacji analiz lub grupy analitów w danej próbce zgodnie z ich właściwościami:
- fizycznymi (rozmiar, rozpuszczalność)
- chemicznymi ( rodzaj wiązania, reaktywność)
Rozmieszczenie metali w glebach:
- łatwo rozpuszczalne: wodorowęglany
- wymienne: przy obniżonym pH
- sorbowane przez wodorotlenki i tlenki Fe, Mn, Al.
- związane z substancją organiczną - niedostępna dla roślin
- związane z glinokrzemianami
Ekstrakcja sekwencyjna Pb, porównanie trzech procedur:
- procedura Tessiera
Łatwo wymienne MgCl2 Węglany NaAc/HAc
Tlenki NH2OH*HCl / HAc
Związki organiczne H2O2 / HNO3 / NH4Ac (octan amonowy)
Pozostałość HF / HClO4 *procedura BCR (organizacja europejska)
*zmodyfikowana procedura Tessiera
Ekstrakcja sekwencyjna
- stosowanie różnych procedur nie pozwala porównać wyników ze sobą
- błędy mogą wystąpić z powodu redystrybucji, readsorpcji, wpływu różnych warunków reakcji.
Aspekty strukturalne badan specjacji:
- skład izotopowy
- stopień utlenienia
- związki i kompleksy nieorganiczne
- kompleksy organiczne (kompleks metalu i związku organicznego)
- związki metaloorganiczne (różnią się wiązaniem miedzy metalem a związkiem organicznym - koordynacyjne, kowalencyjne miedzy metalem a węglem)
- związki i kompleksy małocząsteczkowe
Aspekty toksykologiczne
- oznaczanie antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska związkami metaloorganicznymi, np. alkilowymi pochodnymi Hg, Pb, Sn.
Me4Pb, Me3EtPb, Me2Et2Pb, MeEt3Pb, Et4Pb (dodawanie do benzyny ołowiu), Me2Pb2+, Et2Pb2+, Me3Pb+, Et3Pb+.
- oznaczanie pierwiastków na różnych stopniach utlenienia
Cr(III)/Cr(VI), As(III)/As(V)
As(III) jako As2O3


(…)

… analitów
- matrycy próbki,
- rodzaju materiału pojemnika do przechowywania/przygotowania próbki i jego historii (np. procedury mycia, np. na powierzchni)
Techniki połączone w analizie specjacji
LC, EC Absorption, QF, QP MASS, ICP, EI
Chromatografia + Spektrometria
Super… GC Emisyjne fluororescencyjne Chromatografia gazowa
- lotne związki lub … przeprowadza w lotne pochodne
*tworzenie wodorków
*etylowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz