Chromatografia - omówienie - Chromatografia planarna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2191
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chromatografia - omówienie - Chromatografia planarna - strona 1 Chromatografia - omówienie - Chromatografia planarna - strona 2 Chromatografia - omówienie - Chromatografia planarna - strona 3

Fragment notatki:

Chromatografia planarna - cienkowarstwowa TLC
Faza ruchoma porusza się dzięki silom kapilarnym.
Fazy stacjonarne: żel krzemionkowy, proszek celulozowy, żywice jonowymienne, materiały o ograniczonych rozmiarach jonów, selektory chiralne.
Fazy ruchome: rozpuszczalniki o różnej porowatości i ich mieszaniny.
Detekcja w TLC - mineralizacja chemiczna
- spryskiwanie płytki odczynnikiem chromogennym, np. kwasem fosforomolibdenowym, ninhydryną (aminokwasy i aminy), rodamina (lipidy),
- oglądanie płytki w świetle UV,
- spryskiwanie płytki stężonym kwasem siarkowym, azotowym co powoduje zwęglanie matrycy organicznej,
- densytometryczne - pomiar promieniowania odbitego od powierzchni.
Zastosowanie TLC:
- rozdzielanie związków organicznych
*analiza jakościowa próbek biochemicznych,
*farmaceutycznych (steroidy)
*klinicznych,
*analiza sądowa (narkotyki),
- do sprawdzania czystości związków,
- w procesach produkcyjnych do monitorowania przebiegu reakcji.
Schemat chromatografu HPLC
Układ pobierania rozpuszczalników → układ mieszania rozpuszczalników → pompa (strzykawkowa, tłokowa) → degazer (do odgazowywania próbek, aby nie powstawały pęcherzyki powietrza, odparowywanie ultradźwiękami, odgazowywanie przez membranę) → autosampler (pobiera i wstrzykuje próbkę na kolumnę; od 10 µl do 100-200 µl) → prekolumna (krótsza od kolumny, 10 - 15 cm, służy do wstępnego oczyszczania próbki → kolumna → detektor → system zbierania danych.
Elucja
- izokratyczna - od początku do końca procesu chromatograficznego stosuje się ten sam rozpuszczalnik,
- gradientowa - zmienia się wzajemny stosunek (objętościowy, masowy) jednego rozpuszczalnika do drugiego.
Detektory
Granice wykrywalności [ng]
UV-VIS
0,1 - 1
Gradient Refraktometryczny
100 - 1000 Niespecyficzny, bada rozpraszanie, tani, nie wie co wykrywa
Elektrochemiczny
0,01 - 1 Może zidentyfikować co się bada
Fluorescencyjny
0,001 - 0,01 Gradient
Drogi, szeroko stosowany w analizie klinicznej, białka, lipidy
Konduktometryczny 0,5 - 1 Zmiana przewodnictwa, rejestruje zmiany, niespecyficzny
Spektrometr mas
0,1 - 1 Gradient
Jeden z najlepszych, liczy masę cząsteczki danej substancji
FTIR
1000
Gradient
Spektrometria w podczerwieni z transformacją Fouriera, specyficzny


(…)

… ruchoma: bufor - metanol, woda - acetonitryl, THF.
Jakie anality będą wymywane jako pierwsze? → polarne.
Jak na szybkość wymywania wpłynie zwiększenie polarności fazy ruchomej? → znacznie przyśpieszy szybkość wymywania.
- z tworzenia par jonowych do związków dysocjujących. Wybór rozpuszczalnika na podstawie szeregu eluotropowego.
Fazy stacjonarne
- polarne fazy stacjonarne:
*SH(CH3)2NH2 (aminoalkilowe…
… techniką?
- lotne, stałe techniczne
- małe masy cząsteczkowe
- tani sprzęt
- nielotne (chromatografia cieczowa)
- specyficzne (chromatografia powinowactwa)
- rozpuszczalne (zależy w czym)
*hydrofobowe
**rozmiar (żelowa)
**grupy funkcyjne (chromatografia adsorpcyjna)
**polarność (podziałowa w normalnym układzie faz)
*hydrofilowe
**rozmiar (wykluczania, żelowa)
**polarność (podziałowa, odwrócony układ faz…
… powinowactwa.
- ligandy, przeciwciała, inhibitory enzymów,
- elucja po zmianie warunków fazy ruchomej,
- funkcje fazy ruchomej,
- wysoka specyficzność.
Chromatografia jonowymienna
Faza stacjonarna: zwykle żywica zawierająca związane kowalencyjnie grupy funkcyjne, anionowe (np. HSO-) lub kationowe (np. -N(CH3)3+)
Faza ruchoma: ciecz lub gaz.
Oddziaływanie elektrostatyczne między fazą stałą a analitem.
Budowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz