spektrometria - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Spektrochemiczne metody oznaczania
Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią.
Odkrywcy analizy spektralnej
Gustaw Robert Kirchhoff
Robert Wilhelm Bunsen
Spektralna analiza jakościowa - odkrycie nowych pierwiastków. W latach 1860-1864 odkryto cez, rubid, bal, ind, gal. Pierwszy spektrometr absorpcji atomowej - sir Alan Walsh.
Zakresy widma elektromagnetycznego
Gamma - X - ultrafiolet - zakres widzialny - podczerwień - mikrofale - fale radiowe.
Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią
Odbicie

Spektroskopia Rozproszenie Ramana (rozpraszania)
Absorpcja
Absorpcyjna
Emisja Emisyjna
Atom

Atomowa
Cząsteczka
Molekularna
Jądro
Jądrowa NMR
Elektron
Elektronów (XPS)
Jon
Jonowa(SIMS, ISS)
Masowa (stosunek masy jonu do ładunku)
Spektrometria atomowa:
- fotometria płomieniowa,
- spektrografia i spektrometria emisyjna,
- atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)
- atomowa spektrometria fluorescencyjna (FSA)
- spektrometria rentgenowska,
- spektrometria elektronowego rezonansu jądrowego (EPR),
Spektrometria cząsteczkowa:
- spektrometria absorpcyjna,
- spektrofluorymetria
- Ramana (rozproszenia)
Spektrometria cząsteczkowa
- przejścia elektronowe (możliwe dwa przejścia: *z niewiążącego na pi, *z pi na pi)
- powstawanie widma cząsteczkowego
Transmitancja - informuje o stosunku natężenia promieniowania przechodzącego i padającego.
T = 1, kiedy wszystko przejdzie przez próbkę
T = 2, kiedy połowa przejdzie przez próbkę.
Prawo Beera (absorbancja zależy od ε, b, c.)
Absorbancja - ujemny logarytm z transmitancji
Elementy rozszczepiające (pryzmat, siatka dyfrakcyjna)
Lampy: Deuterowe 18 - 380 nm,
Wolframowo - halogenowe 380 nm
Ksenonowe Lasery Detektory: Fotokomórka
Fotopowielacz
Fotoopornik
Matryca diodowa
Spektrometr jednowiązkowy
Źródło → szczelina wejściowa → element rozszczepiający → szczelina wyjściowa → próbka → pomiar (detektor).


(…)

…, rozpuszczalnik, temperatura, pH.
Zastosowanie:
- analiza jakościowa, - analiza ilościowa: jonów metali (barwne kompleksy chelatowe ze związków organicznych, kompleksy z ligandami nieorganicznymi), anionów nieorganicznych, związków organicznych (po połączeniu z HPLC),
- badanie równowagi reakcji chemicznych: wyznaczanie stałych dysocjacji kwasów i zasad, ustalanie składu i stałych trwałości związków…
… promieniowania:
- lampy z katodą wnękową - HCl (katoda - z pierwiastka, który chcemy oznaczać, anoda - z innego pierwiastka)
- lampy wielopierwiastkowe
- ultra lampy Promieniowanie ciągłe
- lampa deuterowa - D2
- ksenonowa
Atomizacja
- płomieniowa FAAS
- bezpłomieniowa ETAAS (V, Mo, Ta), GFAAS (c).
Sposoby wprowadzenia próbki - aerozol FAAS
- ciecz ETAAS
- generowanie lotnych wodorków (HG - hydrie generation…
… płomieniowa FAAS
- powietrze C2H2/2125 - 2400 (˚C): Cu, Pb, K, Na
- (powietrze) N2O/2600 - 2800 (˚C): Al, Si, W
- oba rodzaje: As, Ca, Cr, Mg, Cs, Se, Sr,
- gaz palny C2H2*N2O
- utleniacz - powietrze w płomieniu powietrze (C2H2*N2O w N2O/ C2H2)
Płomień bogaty w paliwo = redukujący
Płomień ubogi w paliwo = utleniający

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz