Zarys neurobiologii

note /search

Zarys Neurobiologii ćwiczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 3255

NIEINWAZYJNE BADANIE MÓZGU: a) ELEKTROENCEFALOGRAFIA EEG Hans Berger 1929: pozwala wcześnie wykryć głuchotę, skłonności do padaczki, zaburzenia neurologiczne. ERP(uśrednione sygnały EEG) Sygnał EEG pojawia się po 300 msek, wzrost amplitudy proporcjonalny do stymulacji. P300 msek zależy od stanu...

Genetyka - dziedziczenie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2590

Impriting genomowy- w zależności od tego, czy geny dziedziczą się od ojca czy od matki to niektóre genety wykazują ekspresję lub jest hamowana. Przykład zmienności epigenetycznej, opisanej stosunkowo niedawno. Jest drugim kodem służącym do określenia genetypu/fenotypu danego osobnika. Naznaczenie...

Genetyka - historia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2072

Genetyka 09.10.2012 1673 - Graaf Bear - odkrycie komórki jajowej Owisci i spermiści (spór co ważniejsze) 1865 - KORPUSKULARNA teroria dziedziczności Mendla 1900 - Correns, Tschermak, de Vires - narodziny genetyki 1902 - Garrod, początek genetyki człowieka 1910-14 - Morgan lokalizacja genów...

Genetyka - choroby

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1792

Różnice między rasami człowieka wg Linneusza Homo europaeus - aktywny, wynalazczy, Homo asiaticus - melancholik Homo afer - flegmatyk Homo americanus - choleryk Pod koniec XIX Francis Dalton...

Mapowanie genów, mutacje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2331

Genetyka 20.11.2012 Mapowanie genów Indukowanie mutacji (prominieowanie x): Lokalizowanie genu na podstawie delecji chromosomalnej Pseudodominacja - cecha recesywna (a) się ujawnia (efekt połączenia z chromosomem uszkodzonym - bez genu A) Mapy cytologiczne

Mutacje i naprawa DNA

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2205

Genetyka 11.12.2012 Chloroplastowe DNA - podobne dziedziczenie jak genom mitochondrialny (tj. pozachromosomowe, nie prawa Mendla), dwu niciowy, nagi, z reguły kolisty, rzadko podlega mutacją (w przeciwieństwie do mitoch.), dziedziczony po matce, większe niż mitochondrialne (120-150 tys

Genetyka - mutacje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2044

Genetyka 27.11.2012 Mutacje genowe Euploidy (zwiększona lub zmniejszona liczba chromosomów): Monoploidy (głównie liczba podstawowa); haploidy - ale nie mutanty, w przemianie pokoleń; mutanty - nie występują normalnie; małe, karłowate, nie płodne; indukujemy w nich mutacje (rośliny) - mutacja od ...

Genetyka chromosomy, izochromosomy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1974

Genetyka 30.10.2012 Chromosom Y u człowieka i myszy Izochromosomy Y - czasem u kobiet występują 2 jednakowe długie ramiona; osobnik niepłodny, żeński 31 lat poszukiwano genu determinującego płeć męską (chromosom Y u człowieka) - David Page - odkrył gen DP1007, okazało się jednak, że sa mężczyź...

Transformacja nowotworowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1855

Genetyka 18.12.2012 Transformacja nowotworowa Protoonkogeny i supresory protoonkogenów, rola supresora p53, Supresory APC (komórki nabłonka jelita grubego - mutacja → pojawiają się guzki, początkowo niegroźne), czasem od razu jest przekazywany potomstwu zmutowany → u dzieci setki drobnych guzków ...