Genetyka - dziedziczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2534
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Genetyka - dziedziczenie - strona 1 Genetyka - dziedziczenie - strona 2 Genetyka - dziedziczenie - strona 3

Fragment notatki:


Impriting genomowy- w zależności od tego, czy geny dziedziczą się od ojca czy od matki to niektóre genety wykazują ekspresję lub jest hamowana. Przykład zmienności epigenetycznej, opisanej stosunkowo niedawno. Jest drugim kodem służącym do określenia genetypu/fenotypu danego osobnika. Naznaczenie - sekwencje promotorowe mogły być znakowane ( metylowane) - nie wytwarzał siępodstawowy kompleks transkrypcyjny i gen był wyciszany. Zjawisko odwracalne. Nakłaanie imprintingu- wczesne etapy gametogenezy. Plemnik i komórka jajowa- odcinki chromosomów gdzie na geny nakładany jest impriting ojcowski i matki. Zapłodnienie- nowy osobnik- wzór przekazywany przez gamety i przez całe jego życie we wszystkich komórkach ciała pracuje taki wzór jaki został przekazany przez gamety. Zmienia się on wtedy kiedy osobnik zaczyna wytwarzać gamety. W diploidalnych jeszcze komórkach z których mają powstać albo plemniki albo komórki jajowe- imprinting wymazywany. Prawdopodobnie do tego zjawiska wymazywania i nakładania nowego imprintingu dochodzi w momencie kiedy chromosomy są skoniugowane ( wczesne etapy mejozy). Jeżeli to jest samiec to w spermatogenezie dochodzi do nakładania- wzór charakterystyczny dla samca. Sentencja guaninowa CCGG , może być rozpoznawana przez restryktazę (enzym restrykcyjny HPA II, jeżeli nie jest metylowana- jest rozpoznawana i rozcinana. Jeśli jest- nie jest rozpoznawana. Transgeniczny samiec przekazywał ten gen w postaci niezmetylowanej, bo u samców ten gen nie jest metylowany. Takiego samca transgeniczny skojarzono z normalną samicą, samiec przekazał na potomstwo w postaci niezmetylowanej. DNA był cięty na drobniejsze fragmenty i wędrowały one dość daleko w elektroforezie. Jeśli wybrano samice z transgenem- nakładała ona swój imprinting czyli metylowała go, i przekazywała w postaci metylowanej. Z tego widać, to doświadczenie wykazało w czasie tworzenia gamet przy przejściu z jednej płci na drugą zmienia się wzór imprintingu. Wymazywany poprzedni i nakładany nowy. Po co nakładany imprinting genomowy? - zapobieganie partnegogenezie ( dzieworództwo) - prowadzi do ograniczenia zmienności- czyli imprinting przeciwdziała ograniczeniu zmienności. Igf 2- insulinopodobny czynnik wzrostu- gen- Pracuje pod kontrolą ojca, a więc u matki jest wyciszany, ale pracuje w łożysku u samicy - sprawdzić czy na pewno ten gen(!)
H19- gen leżący na tym samym chromosomie. Antagonista igf2.. H19 gen regulatorowy, antagonista. Te 2 geny muszą ustawić pewną równowagę rozwoju i wielkości zarodka. Rola ojca- to żeby swoje geny przekazać na potomstwo. On chce by jego potomek był jak największy i jak najlepiej odżywiony bo jest szansa że te geny przekaże na następne pokolenie. Stąd w łożysku matki. Nei jest to w interesie matki- jeśli będzie miała 2 takie duże zarodki, będzie miała mniej ciąż, bo organizm będzie wyesploatowany. Pracuje H19 które stara się zahamować Igf2.

(…)

… czemu towarzyszą wolne rodniki-> bardzo silny środek mutagenny. A poza tym w mitDNA nie ma tak rozwiniętych systemów naprawy mutacji jak to jest w DNA jądrowym. mitDNA nie ulega prawie rekombinacji. Wielkość- u człowieka- cząsteczka mitDNA- zawiera około 16 tysięcy par zasad. U drożdży jest 5 x więcej. U roślin 10 x więcej. U człowieka na te pary zasad składają się geny dla 2 cząsteczek rRNA, 22 cząsteczki tRNA…
… są sekwencjami kodującymi. Jedyną sekwencją nie- odcinek O/pętla D- około 100 par zasad. Tu znajdują się sekwencje promotorowe, początek transkrypcji i syntezy DNA mitochondrialnego. To co bardzo charakterystyczne- transkrypcja rozpoczyna się tu i biegnie od razu przez wszystkie. Czyli powstaje informacyjny rRNA od razu dla wszystkich genów. Geny strukturowe poprzedzielane genami dla rRNA. Informacyjny RNA…
… może kwitnąć tylko w określonym czasie. U podłoża zmienności epi leży nie tylko metylacja DNA, ale pamięć epigenetyczna może być związana także z fosforylacją, acetylacją, metylacją, czy ubikwitynacją histonów. Białka histonowe budują nukleosomy, H2a, h2b, h3, h4. Jeden nukelosom - 8 histonów. Oktamer histonowy. Żeby doszło do wyciszenia lub ekspresji jakiegoś genu- musi być zniszczona struktura nukelosomowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz