Biotechnologia mikrobiologiczna - strona 2

note /search

Sporządzanie podłóż - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Biotechnologia mikrobiologiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Sporządzanie podłóż Sporządzanie podłóż - źródła energii Wzrost drobnoustrojow ma charakter endoergiczny tzn. energia jest uzyskiwana na drodze: ✗ autotroficznej np. chemosyntezy (ługowanie metali) ✗ rozkładu związkow organicznych (zdecydowana większość procesów biotechnologicznych z udziałem dr...

Sterylizacja - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Biotechnologia mikrobiologiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

Sterylizacja Pasteryzacja mleka: ● 60̊C - 30 sekund ● 71,5-74,0̊C - 20 sekund ● 85-87̊C - 3-5 sekund ● 90̊C - bez przetrzymywania Tyndalizacja - 3x pasteryzacja (przerwa minimum 4 godziny) UHT - (Ultra High

Surowice i szczepionki - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Biotechnologia mikrobiologiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 777

Surowice i szczepionki Pojęcia podstawowe: Odporność czynna - przebyte zakażenie, szczepionki Odporność bierna - podawanie surowicy odpornościowej zwierzęcej lub ludzkiej zawierającej gotowe przeciwciała. Surowica - płynna frakcja krwi pozbawi...

Współczesna biotechnologia - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Biotechnologia mikrobiologiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 798

Współczesna biotechnologia Lata 1974 - 1975 przełomowe prace z zakresu inżynierii genetycznej drobnoustrojów Efekt oraktyczny - komercyjna produkcja insuliny (1982) Przesłanki sukcesu: - liczba chorych na cukrzycę - 60 mln ludzi - różnica między insuliną zwierzęcą i ludzką - odbiór społeczny. ...