Biologia - strona 3

Narządy zmysłu

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Biologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2534

.. Notatka składa się z 3 stron. Każdy posiada pięć zmysłów, które odbierają bodźce informacyjne. Wyróżniamy pięć podstawowych zmysłów: smak, słuch, dotyk, węch i wzrok. Wszystkie są kontrolowane przez korę mózgową, a do odbioru bodźców są przystosowane receptory, które odbierają wrażenia zmysło...

Fizjologia zwierząt

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Waldemar Szaroma
 • Biologia
Pobrań: 672
Wyświetleń: 5264

Dodatkowo w notatce zawarte są szczegółowe informacje związane z krwią, m.in. - rola krwi w organizmie, - pojęcia: hematokryt, hemoliza, hemostaza, hemoglobina, - erytrocyty + erytropoeza, - leukocyty + leukopoeza, - trombocyty + trombopoeza. KREW (tk. łączna płynna = elementy morfotyczn...

PALEONTOLOGIA

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Wiesław Krzemiński
 • Biologia
Pobrań: 798
Wyświetleń: 6594

dr hab. Wiesław Krzemiński. Materiał ten zawiera 23 strony. Wiedza teoretyczna podparta jest licznymi obrazkami, które z pewnością ułatwią przyswoić Ci wiedzę z tej dziedziny. Zagadnienia poruszane w tym materiale dotyczą paleontologii- jakie są cele paleontologii, czym się zajmuję, jak powstają sk...

Czynniki środowiska mające wpływ na metabolizm organizmów

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. prof. UP Andrzej Rzepka
 • Biologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4921

Dokument ma 15 stron. Notatka zawiera następujące wiadomości: - cechy żywego organizmu jako układu fizycznego, - fitohormony = hormony roślinne (klasyfikacja; opis hormonów: auksyny, gibereliny, cytokininy, kwas abscysynowy, etylen) - przewodzenie sygnałów (szlak przewodzenia sygnałów, przekaźn...

KRĘGOWCE - ogólne wiadomości

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Marek Guzik
 • Biologia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 5642

I) zawierająca materiały do egzaminu ustnego z przedmiotu "Systematyka strunowców" prowadzonego przez dr Marka Guzika dla studentów biologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Dokument ma 11 stron. W notatce zawarta jest kompleksowa, ogólna wiedza o kręgowcach, a mianowicie: - pokrycie ciała ...

Flora, grzyby i porosty wybranych środowisk

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. prof. UP Urszula Bielczyk
 • Biologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4235

Zawarty w notatce materiał obejmuje: - szczegółowe wyjaśnienie pojęcia "geobotanika", - omówienie kształtowania się szaty roślinnej na terenie Polski, - cechy charakterystyczne państwa holoarktycznego (szczegółowy opis euro-syberoboreoamerykańskiego elementu flory Polski wraz z jego ...

Systematyka strunowców - RYBY

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Marek Guzik
 • Biologia
Pobrań: 777
Wyświetleń: 5103

II) zawierająca materiały do egzaminu ustnego z przedmiotu "Systematyka strunowców" prowadzonego przez dr Marka Guzika dla studentów biologii Uniwersytetu Pedagogicznego. W notatce zawarta jest kompleksowa, ogólna wiedza o RYBACH w postaci odpowiedzi na pytania problemowe najczęściej po...

Systematyka strunowców - PŁAZY i GADY

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Marek Guzik
 • Biologia
Pobrań: 623
Wyświetleń: 5481

III) zawierająca materiały do egzaminu ustnego z przedmiotu "Systematyka strunowców" prowadzonego przez dr Marka Guzika dla studentów biologii Uniwersytetu Pedagogicznego. W notatce zawarta jest kompleksowa, ogólna wiedza o PŁAZACH oraz GADACH - kompendium wiedzy. Materiały zawierają ...

Systematyka strunowców - PTAKI

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Marek Guzik
 • Biologia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 4179

IV) zawierająca materiały do egzaminu ustnego z przedmiotu "Systematyka strunowców" prowadzonego przez dr Marka Guzika dla studentów biologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Notatka zawiera materiał będący maksymalnie upakowanym kompendium wiedzy o PTAKACH. Znajdują się w niej informac...

Systematyka strunowców - SSAKI

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Marek Guzik
 • Biologia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4368

V) zawierająca materiały do egzaminu ustnego z przedmiotu "Systematyka strunowców" prowadzonego przez dr Marka Guzika dla studentów biologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Notatka zawiera podstawową wiedzę dotyczącą SSAKÓW, a w tym: - pochodzenie i kryteria podziału systematycznego ss...