PALEONTOLOGIA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 6888
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PALEONTOLOGIA - strona 1 PALEONTOLOGIA - strona 2 PALEONTOLOGIA - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Wiesław Krzemiński. Materiał ten zawiera 23 strony. Wiedza teoretyczna podparta jest licznymi obrazkami, które z pewnością ułatwią przyswoić Ci wiedzę z tej dziedziny. Zagadnienia poruszane w tym materiale dotyczą paleontologii- jakie są cele paleontologii, czym się zajmuję, jak powstają skamieniałości, jakie są formy zachowania szczątków, co rozumiemy pod pojęciem stratygrafia. Szeroko omawia erę prekambru - wyjaśnia takie pojęcia jak, Ziemia śnieżka, stromatolity, dickinsonia, charniodiscus, vernanimacula. W materiale znajdziecie podrozdział zatytułowany Kambryjska eksplozja życia, gdzie znajdziecie wiele informacji na temat tej ery, jakie stworzenia się pojawiły, jak się rozwijały- wszystkie z nich są dokładnie opisane i przedstawione na rysunkach. Warto przeczytać ten materiał.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             >         >        >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  >   >         >        >          >     >                 >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(…)

… i przemianie w inny izotop
pierwiastka lub w atom innego pierwiastka – czas, w którym połowa atomów w próbce ulegnie
rozpadowi nazywa się okresem półtrwania (okresem połowicznego rozpadu)
 badając proporcje pewnych pierwiastków w skale, można ustalić bezwzględny czas, jaki upłynął od
momentu jej powstania
izotop uranu 238U – przemienia się w hel i ołów; czas połowicznego rozpadu: 4,6 mld lat
izotop potasu 40K – przemienia się w argon; czas połowicznego rozpadu: 1,3 mld lat
 na oznaczanie wieku szczątków organicznych pozwala datowanie radiowęglowe, w którym używa
się izotopu węgla 14C
 w ciągu życia roślin i zwierząt jego ilość w organizmie jest stała, a w momencie śmierci zgromadzone
za życia zasoby zaczynają przekształcać się w azot 14N (zmienia się ich proporcja w stosunku do
niepromieniotwórczego węgla 12C)
 badając ilość promieniotwórczego węgla w próbce szczątków kopalnych można określić czas jaki
upłynął od śmierci organizmu (czas połowicznego rozpadu: 5715 lat)
WIELKI WYBUCH -> powstanie Wszechświata -> 15 mld lat temu
powstanie Układu Słonecznego -> 8 mld lat temu
powstanie Ziemi -> 4,8 mld lat temu
POCZĄTEK ŻYCIA -> pierwsze ślady życia organicznego -> 3,8 mld lat temu
(pierwsze…
… formy: nagie i oskorupione
12
WIELOPŁYTKOWCE (= Polyplacophora) (znane od ordowiku)
 przetrwały do dziś; w stanie kopalnym znajdowane są pojedyncze płytki
 charakterystyczny, zbudowany z węglanu wapnia, 8-płytkowy pancerz
 znane formy: nagie i oskorupione
 współcześnie reprezentowane przez rodzaj Chiton
ŁÓDKONOGIE (= Scaphopoda) (znane od kambru)
 przetrwały do dziś
 żyją na głębokości do 3 000 m…
…, czasem mogą dochodzić do 80 cm
 ich ciało odbiega od kształtu ciała innych skorupiaków;
posiadają pancerz zbudowany z ruchomych płytek z węglanu
wapnia Balanus
podgromada: Pancerzowce (= Malacostraca)
 skorupiaki wyższe
 należą tutaj np. homar (powstał w górnej jurze)
 redukcja odwłoka u homarów to początek ewolucji krabów (powstał w górnej jurze)
 Gastrodorus – rak pustelnik – górna jura
21
podtyp: SZEŚCIONOGI…
… z górnego karbonu największy gatunek miał do 70 cm
(ok. 330 mln lat), miały 3 pary skrzydeł rozpiętości skrzydeł
22
SZKARŁUPNIE (Echinodermata) (znane od kambru i ordowiku)
 wodne bezkręgowce, charakteryzujące się wapiennym szkieletem wewnętrznym
 występują głównie w strefie dennej, ciepłych wód morskich
 dla paleontologii ważne są:
LILIOWCE (= Crinoidea) (pojawiły się w ordowiku)
 przetrwały…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz