Czynniki środowiska mające wpływ na metabolizm organizmów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4921
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki środowiska mające wpływ na metabolizm organizmów - strona 1 Czynniki środowiska mające wpływ na metabolizm organizmów - strona 2 Czynniki środowiska mające wpływ na metabolizm organizmów - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 15 stron.
Notatka zawiera następujące wiadomości:
- cechy żywego organizmu jako układu fizycznego,
- fitohormony = hormony roślinne (klasyfikacja; opis hormonów: auksyny, gibereliny, cytokininy, kwas abscysynowy, etylen)
- przewodzenie sygnałów (szlak przewodzenia sygnałów, przekaźniki).
W materiale znajduje się obszerne omówienie fizjologi stresu, a w tym:
- pojęcia: stres, eustress, distress
- klasyfikacja czynników stresowych
- syndrom reakcji stresowej (fazy stresu)
- mechanizmy obronne i strategie dostosowawcze
- szczegółowe opisy poszczególnych typów stresu (stres oksydacyjny, stres wodny, stres radiacyjny, stres termiczny, stres solny, związki toksyczne, patogeny, stres związany z nadmiarem i niedoborem CO2 i O2.
W notatce znajdują się również zagadnienia związane z metabolizmem roślin i enzymami.

(…)

… będącymi końcowymi przenośnikami elektronów)
KATABOLIZM CUKROWCÓW C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O+ 2872J
GLIKOLIZA zachodzi w cytoplazmie
ciąg beztlenowych reakcji, w których glukoza jest rozkładana do pirogronianu
produktem glikolizy są: 2 cząsteczki pirogronianu i 2 cząsteczki NADH
ATP
ADP + Pi
ATP
ADP + Pi
fosforylacja
glukokinaza
izomeryzacja
izomeraza glukozo-fosforanowa
fosforylacja
fosfofruktokinaza…

fitochrom (fotoreceptor) tlenek azotu
kwas indolilo-3-octowy (IAA)
kwas giberelinowy (GA3)
zeatyna (pochodna adeniny)
ABA (pochodna terpenoidów)
etylen (powstaje z metioniny)
CZYNNIKI STRESOWE
działają w nadmiarze lub niedoborze
ABIOTYCZNE
brak/nadmiar wody = susza
zbyt niska/zbyt wysoka temperatura
zasolenie
obecność metali ciężkich
niskie/wysokie natężenie prom. świetlnego
zanieczyszczenia gazowe…
… szparkowych
wzrost produkcji asymilatów prowadzi do ich nadmiernego gromadzenia się w chloroplastach
podwyższone stężenie CO2 może wywoływać pojawienie się stresu oksydacyjnego i prowadzić w ten sposób do zakłócenia reakcji wiązania węgla
determinuje proces i natężenie fotosyntezy i oddychania
ANABOLIZM
synteza związków organicznych (fotosynteza)
KATABOLIZM
procesy rozpadu
(oddychanie)
METABOLIZM…
… nakładów energii, w wyniku czego w produktach syntezy nagromadzona jest większa ilość energii niż w substratach
przykłady: fotosynteza, chemosynteza (w obu procesach pobierana energia służy do produkcji związków organicznych i jest w nich magazynowana)
KATABOLIZM:
reakcje rozkładu złożonych związków organicznych na produkty proste, zawierające mniejszy zapas energii niż substraty
wyzwolona…
… jedynie dzięki występowaniu enzymów o różnorodnych funkcjach
enzymy są tworami białkowymi o ściśle określonej strukturze, mającymi zdolność do przyspieszania lub hamowania zachodzących reakcji
enzymy same nie zużywają się podczas reakcji chemicznych
OKSYDOREDUKTAZY
katalizują reakcje związane ze zmianą wartościowości składników lub stopnia utlenienia
reakcje związane z przeniesieniem atomów wodoru…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz