Politechnika Wrocławska - strona 2

note /search

Działania na wektorach

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 553
Wyświetleń: 5425

...4. (*) Dane są dwa wektory a =3i + 4j oraz b = 6ˆ+ 16ˆj . Rozłożyć wektor b na składową równoległą do wektora a oraz do niego prostopadłą. 5. W punktach o współrzędnych (2,2) oraz ( 3,7) kartezjańskiego wkładu współrzędnych umieszczono po jednej cząstce. Wyznaczyć kąt jaki tworzą wekto...

Kinetyka

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 525
Wyświetleń: 7189

...8.(*) W ruchu prostoliniowym zależność drogi przebytej przez ciało od czasu podana jest zależnością s = 3t2 + 2t. Oblicz prędkość ciała po przebyciu 16 m. 9. Wykres (patrz obok) przedstawia zależność od czasu prędkości biegacza po tzw. „falstarcie". Jaką drogę przebiegł on w ciąg...

Spadek swobodny. Rzuty: pionowy, poziomy, ukośny.

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 441
Wyświetleń: 8666

...6. Z wysokości 45 m wyrzucono poziomo kamień nadając mu szybkość początkową 20 m/s. Kamień po pewnym czasie uderzył o chodnik. (a) Oblicz składowe wektora prędkości i szybkość kamienia po upływie 2 s. (b) Oblicz czas ruchu kamienia od momentu wyrzucenia do momentu uderzenia o chodnik. (c) ...

Dynamika I

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 364
Wyświetleń: 5782

...1. Na gładkim stole położono dwa ciężarki o masach m1=250 g i m2=500 g połączono gumką. W pewnej chwili ciężarki te rozsunięto/ Lżejszy z nich zaczął poruszać się z przyspieszeniem o wartości a1=0,2 m/s2. Z jakim przyspieszeniem poruszał się drugi ciężarek? 2. (*) Na końcach nieważkiej nic...

Potrzebne wzory, fizyka

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 4151
Wyświetleń: 11018

  Ruch prostoliniowy (podano wartości) Grawitacja s ∆ 2m mNm 1 2 1 − 1 Prędkość średnia  v = Wartość siły grawitacji F = G ;G = 6.67 ⋅   10g 2 2t ∆  Rkgv ∆F Natężenie pola Fg Przyspieszenie średnie a =a = γ =   grawitacyjnego t ∆ ;     m...

Fundamenty opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3906

Parametr gruntowy - wielkość, która charakteryzuje właściwość gruntu jako materiału i jego zachowanie się w przypadku działania w przeszłości, obecnie lub w przyszłości, określonych czynników wewnętrznych i zewnętrznych (obciążenie, zawilgocenie itp.), uwzględniających charakterystykę środowiska ...

Total Quality Management

 • Politechnika Wrocławska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4193

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż pojęcie jakości nie jest niczym nowym. Z nauki historii powszechnej wiemy, że już w starożytności wprowadzono je po raz pierwszy, co oczywiście nie oznacza, że w umysłach ludzkich nie funkcjonowało wcześniej.

Japoński cud gospodarczy - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria produkcji
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2163

Japoński cud gospodarczy (1954 - 1971) i udział w nim państwa Wstęp Japonia wkraczała na drogę nowoczesnego rozwoju gospodarczego już w latach 1820-1830, a potem gwałtownie w czasie Restauracji Meiji po 1868 roku. To wydarzenie przyniosło nieoczekiwane polityczne i gospodarcze przemiany. W ciągu...

Laboratorium „Fizyki Ciała Stałego”

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka ciała stałego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1491

Wrocław, 23.04.2013 Laboratorium „Fizyki Ciała Stałego” Politechnika Wrocławska ćw 7 - magnetoopór Joanna Kwiotek 181833 Wstęp teoretyczny Zjawisko magnetooporowe polega na zmianie oporu elektrycznego materiału (przewodnika, półprzewodnika...