Dynamika I

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 5775
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika I - strona 1

Fragment notatki:...1. Na gładkim stole położono dwa ciężarki o masach m1=250 g i m2=500 g połączono gumką. W
pewnej chwili ciężarki te rozsunięto/ Lżejszy z nich zaczął poruszać się z przyspieszeniem o
wartości a1=0,2 m/s2. Z jakim przyspieszeniem poruszał się drugi ciężarek?
2. (*) Na końcach nieważkiej nici, przerzuconej przez nieważki blok, zawieszono ciężarki o
masach M i m, przy czym M m. Lżejszy z nich znajduje się o d m niżej od cięższego. Wszelkie
opory ruchu pomijamy. Po jakim czasie ciężarki znajdą na tej samej wysokości jeśli puścimy je
swobodnie?...

Lista 4 Dynamika I 
 
1.  Na gładkim stole położono dwa ciężarki o masach m1=250 g i m2=500 g połączono gumką. W 
pewnej  chwili  ciężarki  te  rozsunięto/ Lżejszy  z  nich  zaczął  poruszać się  z  przyspieszeniem o wartości a1=0,2 m/s2. Z jakim przyspieszeniem poruszał się drugi ciężarek? 
2.  (*)  Na  końcach  nieważkiej  nici,  przerzuconej  przez  nieważki  blok,  zawieszono  ciężarki  o 
masach M i m, przy czym M > m. Lżejszy z nich znajduje się o d m niżej od cięższego. Wszelkie opory ruchu pomijamy. Po jakim czasie ciężarki znajdą na tej samej wysokości jeśli puścimy je swobodnie? 
3.  (*)  Człowiek  o  masie  m  =  50  kg  wspina  się  po  pionowej  linie  z  przyspieszeniem  równym                a  =  0,2  m/s2.  Oblicz  napięcie  liny.  Masę  liny  zaniedbać,  a  przyspieszenie  ziemskie  przyjąć   g = 9,8 m/s2. 
4.  Oblicz  wartość  siły  napięcia  liny  dźwigu,  który  w  początkowej  fazie  ruchu  podnosi  ciało  o 
masie 50 kg z przyspieszeniem o wartości 1 m/s2. 
5.  Największy  i  najmniejszy  pozorny  ciężar  ciała  człowiek  stojącego  na  wadze  umieszczonej  w 
windzie  wynosi  odpowiednio  591  N  i  391  N.  Zakładając,  że  wartości  przyspieszenia  i opóźnienia  (przy  hamowaniu)  windy  podczas  jej  ruchu  w  górę  są  takie  same  wyznaczyć rzeczywistą masę człowieka oraz przyspieszenie/opóźnienie windy. 
6.  (*)  Wagon  o  masie  m 104

kg   odczepił  się  od  poruszającego  się  składu  pociągu  i 
przebywając  jeszcze  drogę  s  20m   ruchem  jednostajnie  opóźnionym  zatrzymał  się  po 
1
upływie  t  20s .  Znaleźć  siłę  tarcia,  efektywny  współczynnik  tarcia  oraz  początkową 
1
prędkość pociągu. Przyspieszenie ziemskie g = 10 m/s2. 
7.  Pocisk o masie 10 g poruszający się z szybkością 350 m/s wbija się w deskę do głębokości 4 
cm. Zakładając, że ruch pocisku jest jednostajnie opóźniony, oblicz siłę działającą na pocisk i czas trwania ruchu pocisku w desce. 
8.  Z równi pochyłej o wysokości h =1,8 m i kącie  = 30 zsuwa się skrzynia uzyskując na końcu 
równi prędkość v = 2 m/s. Ile wynosi współczynnik tarcia f skrzyni o równię? 
9.  Jaką prędkość początkową v0 trzeba nadać ciału o masie m, aby wjechało na szczyt równi o 
długości  d  i  kącie  nachylenia    jeżeli  współczynnik  tarcia  wynosi  f  ?  Oblicz  czas  t  trwania ruchu. Przyspieszenie ziemskie 

(…)

… o
długości d i kącie nachylenia  jeżeli współczynnik tarcia wynosi f ? Oblicz czas t trwania
ruchu. Przyspieszenie ziemskie g - dane. Wykonać odpowiedni rysunek.
10. (*) W czasie zimy ulubioną zabawą dzieci jest zjeżdżanie na sankach. Współczynnik tarcia płóz
sanek o śnieg wynosi 0,2. Pagórek (ma kształt równi) ma wysokość 10 m i kąt nachylenia 30
do poziomu. Jak daleko dojedzie zjeżdżające dziecko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz