Potrzebne wzory, fizyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4137
Wyświetleń: 10955
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Potrzebne wzory, fizyka - strona 1 Potrzebne wzory, fizyka - strona 2

Fragment notatki:

  Ruch prostoliniowy (podano wartości) Grawitacja s

2m mNm
1
2
1
− 1
Prędkość średnia  v =
Wartość siły grawitacji F = G
;G = 6.67 ⋅
 
10g
2
2t
∆  Rkgv
∆F
Natężenie pola Fg
Przyspieszenie średnie a =a =
γ =
 
grawitacyjnego t
∆ ;     m  m
Prędkość v = v + at  m mk
0
Energia potencjalna 
1
2E
= G

 potR
2at
Droga s = s + v t +
 
Wartość przyspieszenia 
0
0m
2
grawitacyjnego przy g = 10
 
0
2Ruch po okręg (podano wartości) s
powierzchni Ziemi 
αHydrostatyka 
ω ∆
=
;v = ωR  
Prędkość kątowa t

Siła parcia a ciśnienie F = pS  
ω = ω + εt  
= ρ
 kp
Ciśnienie hydrostatyczne pgh
ω
Wartość siły wyporu  F = ρ gV  
Przyspieszenie kątowe 
ε ∆
=
;
 W
∆t
Równanie ciągłości vS = const.  
2
εt
2
ρv
Droga kątowa 
α = α +ω t +
 
Prawo Bernoulliego  p + ρ gh +
= const. 
0
0
2
2
Przyspieszenie styczne a = ε R  stWF
Napięcie powierzchniowe 
σ =
; σ =
 
2vS
∆l
Przyspieszenie dośrodkowe 
2a
=
= ω R  dosRSprężystość 
1
Siła sprężystości 
= −  
Częstotliwość  Fkxf =
 TFl

Prawo Hooke’a 
= E
 Dynamika Sl
Pęd p = mv  
Energia potencjalna 
2kxE =pp

sprężystości 
2  
Druga zasada dynamiki F = ma;F =
 t

Warunki równowagi F
= 0;M
= 0wypwyp
 
Wartość siły tarcia F = µ F  TNRuch drgający 
Ciężar ciała Q = mg  
Przemieszczenie: drgania x(t) = Acos(ω t + φ)  
2
nietłumione 
0mv
Wartość siły dośrodkowej 
2F
=
= mω Rdos
πR
 
Częstość kołowa 
2k
ω =
; ω =
 Dynamika ruchu obrotowego 
oscylatora harmonicznego 
0
0Tm   
Wartość prędkości v(t) = − Aω sin(ω t + φ)  
0
0
Wartość momentu siły M = FR sin ∡ ( F, R)  l
= π
;       I
= π
 n
Okresy wahadeł T
2T
2gmgh
Moment bezwładności 
2I = ∑ m r  i i
−βi 1
=
( )tx t = Ae
cos{ωt +φ}
Przemieszczenie: drgania 
Moment pędu L = r × p; L = Iω
 
tłumione b
2
2
ω = ω − β β =
 
;
0
Wartość momentu pędu L = Rp sin ∢( p, R)  
2m
2
2
2
− βtkAkA e
Druga zasada dynamiki  L
Energia całkowita E =
;E =
 MIε

= ; M =
 c
2c
2
dla ruchu obrotowego t
∆Termodynamika n
∑ m r
Rozszerzalność liniowa  
∆l = αl∆T  ii
Środek masy układu n i = 1r
=
 
Ciepło właściwe, ciepło QQ
punktów materialnych s rnc =
; c
=  
∑ m
przemiany m T
∆przemmii = 1
Równanie gazu doskonałego pV = nRT  Praca, energia 
Równanie Mayera C − C = R  pV
Energia kinetyczna ruchu 
2
2mvIω
Praca gazu (stałe ciśnienie) W = p V
∆  E =
; E =
 
postępowego i obrotowego k
2k
2
I zasada termodynamiki U
∆ = Q +W  
Energia potencjalna (małe E = mgh  
Energia wewnętrzna gazu  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz