Politechnika Warszawska - strona 521

Źródła zanieczyszczeń wody

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

2. ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ: Spusty wód przemysłowych Spusty z oczyszczalni ścieków Spusty z ferm przemysłowych Nieoczyszczone wycieki z kanalizacji (szamba) Wycieki z wysypisk śm...

Zanieczyszczenia gleby przez metale ciężkie

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

zanieczyszczenia gleby przez metale ciężkie Spośród chemicznych substancji toksycznych, wprowadzanych do środowiska przez człowieka największe niebezpieczeństwo stanowią metale ciężkie. Są one niezniszczalne i nieusuwalne. Raz wprowadzone do środowiska będą krążyć stale, zmieniając co najwyżej sw...

Sposoby wchłaniania trucizn

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1414

sposoby wchłaniania trucizn Ksenobiotyk (z gr. ksenos - obcy i bioticos ) - związek chemiczny występujący w organizmie, który ani go nie produkuje ani też w normalnych warunkach nie przyjmuje z pożywieniem. Inaczej mówiąc, jest to substancja chemiczna niebędąca naturalnym składnikiem żywego organ...

Badania chemiczne wody

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

badania chemiczne wody Woda, czyli tlenek diwodoru jest najpowszechniejszym związkiem występującym na naszej planecie. Ilość wody na Ziemi szacuje się na 2,2 x 10 do potęgi 18 i jeśli każda tonę wody zmniejszylibyśmy do rozmiarów główki od szpilki to stworzylibyśmy drogę z Ziemi na Księżyc i szer...

Biopaliwo - opis i podział

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2205

biopaliwa Co to są biopaliwa? Podział biopaliw. Biopaliwo - paliwo powstałe z przetwórstwa produktów organizmów żywych np. roślinnych, zwierzęcych czy mikroorganizmów. Wyróżnia się biopaliwa: stałe - słoma w postaci bel lub kostek albo brykie...

Emisja CO2 i modele zmian klimatycznych - Cykl węglowy

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Temat: Emisja CO2 i modele zmian klimatycznych Cykl węglowy Oszacowano, że około ¾ całkowitej ilości węgla występującego w zewnętrznych obszarach Ziemi zmagazynowane jest w złożach nieorganicznych, a ¼ zawarta jest w związkach organicznych. Na rysunku widać, że ilość dwutlenku węgla emitowanego do...

Klasy czystości wód i stopnie zanieczyszczenia

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

KLASY CZYSTOŚCI WÓD I STOPNIE ZANIECZYSZCZENIA WÓD Skład wód występujących w przyrodzie Obecnie coraz trudniej znaleźć wody o składzie naturalnym, gdyż w przypadku większości wód (głównie powierzchniowych) został on zmieniony przez człowieka. Wody występujące w przyrodzie charakteryzuje określony ...

Kwaśne deszcze- Azot

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

kwaśne deszcze Atmosfera ziemska , powłoka gazowa otaczająca Ziemię , składająca się z mieszaniny gazów zwanych powietrzem. Do domieszek atmosfery ziemskiej należą m.in.: pyły pochodzenia organicznego ( bakterie , pyłki roślinne , spory grzybów ) i ...

Lecznicze i toksyczne działania substancji chemicznych

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2695

Lecznicze i toksyczne działania substancji chemicznych Większość substancji chemicznych wykazuje właściwości fizjologiczne. W zależności od dawki działają leczniczo lub toksycznie. O szkodliwości substancji chemicznych decyduje wiele czynników: struktura związku droga wnikania substancji do organ...

Metody usuwania śmieci-zalety i wady

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1239

Metody usuwania śmieci: zalety i wady Śmieci, inaczej mówiąc odpady komunalne są mieszaniną różnych substancji. Znajdziemy w nich: materiały tekstylne, metale, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, odpady organiczne i pozostałe odpady nieorganiczne. Radzenie sobie z coraz większą ilością odpa...