Politechnika Warszawska - strona 522

Geodezja - zagadnienia egzaminacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2002

1. Przypadki, w których dopuszczalne jest stosowanie ukladu lokalnego przy zakładaniu osnowy p oziomej: Dopuszcza się czasowe stosowanie układów lokalnych w przypadku wykonywania pomiarów uzupełniających i bieżącej aktualizacji mapy zasadnic...

Opracowanie zagadnień z geodezji

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1904

1. Przypadki, w których dopuszczalne jest stosowanie lokalnego przy zakładaniu osnowy poziomej: Dopuszcza się czasowe stosowanie układów lokalnych w przypadku wykonywania pomiarów uzupełniających i bieżącej aktualizacji mapy zasadniczej....

Opracowanie zagadnień z geodezji

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2660

1. Co to jest geodezja? Jakie elementy najczęściej podlegają pomiarowi? Geodezja - nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni. Wynikiem prac i pomiarów terenowych w geodezji są mapy oraz inne dokumenty o charakterze prawnym (np....

Organizacja i zarządzanie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Seweryn Szendzielorz
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

1.Wymień i zinterpretuj zasoby pozyskiwane przez organizację z otoczenia . Są to zasoby: Zasoby ludzkie - obejmują uzdolnienia kierownicze i siłę roboczą; Zasoby finansowe - kapitał finansowy wykorzystywany przez organizację do finansowania zarówno bieżącego, jak i długofalowego funkcjonowania; Z...

Zarządzanie przedsiebiorstwem - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Zenon Łapka
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197

Zarzadzanie przedsiębiorstwem 1 Przykłady zastosowań modeli decyzyjnych w działalności przedsiębiorstwa Modele decyzyjne w przygotowaniu działalności przedsiębiorstwa strategia wyboru produktu (co wytwarzać) strategia wyboru technologii ...

Parcie boczne mieszanki betonowej - MODEL UPROSZCZONY (model Pascala)

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4543

PARCIE BOCZNE MIESZANKI BETONOWEJ Czynniki wpływające na parcie mieszanki betonowej: 1. Charakterystyka świeżej mieszanki: receptura mieszanki, dodatki do betonu, uziarnienie kruszywa i kształt ziaren, rodzaj zastosowanego cementu, temperatura mieszanki, ciężar objętościowy mieszanki, konsystencja....

Parcie boczne mieszanki betonowej - MODEL ACI (AMERICAN CONCRETE INSTI...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1477

MODEL ACI (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE) Trzy fazy: Faza pierwsza - faza liniowego narastania parcia. Faza druga - faza narastania proporcjonalnego, ale o nieznanym równaniu krzywej. W tej fazie znajduje się punkt w którym parcie jest największe. Faza trzecia - faza zmniejszania się parcia bocznego....

MODEL NIEMIECKI (BETON KALENDER)

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

MODEL NIEMIECKI (BETON KALENDER) Sposób ten uzależnia parcie boczne mieszanki betonowej od trzech czynników: - ciężaru objętościowego mieszanki, - głębokości poniżej powierzchni świeżo ułożonej mieszanki betonowej h, - prędkości betonowania V (podawanej w m/h narastania słupa świeżej mieszanki). ...

Metody spporządzania świadectw

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agata Szady
 • Metodyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

METODYKA SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW      32  METODYKA SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW      175.  W jakich jednostkach wyrażony jest wskaźnik EP?    a)  kWh/m 2*a  b)  kW  c)  jest bezwymiarowy  Odpowiedź: a    176.  Co to jest współczynnik wi ?    a)  współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej  b)  ...

Zbiorniki cylindryczne pionowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1456

Zbiorniki cylindryczne pionowe. Zbiorniki cylindryczne o piono­wej osi są przeznaczone najczęściej do magazynowania ropy naftowej i produktów z niej otrzymywanych. Przy projektowaniu zbiorników na paliwa płynne należy brać pod uwagę, że mogą wystąpić:zagrożenia pożarowe i tworzenie się mieszanek wyb...