Politechnika Warszawska - strona 520

Powstawanie HNO3 w atmosferze w dzien i noc

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1043

POWSTAWANIE KWASU AZOTOWEGO (V) W ATMOSFERZE (DZIEŃ I NOC) Kwas azotowy (V) jest istotnym czynnikiem zakwaszającym opad atmosferyczny. Powstaje z tlenków azotu, które w dużym stopniu pochodzą z reakcji spalania. Emisja tlenku azotu (II) do a...

Właściwości fizyczne i chemiczne wody-prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3059

Właściwości fizyczne i chemiczne wody Czym jest woda? Tlenek wodoru (nazwy systematyczne- monotlenek diwodoru, oksydan) - związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych (pokojowych) w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skup...

Procesy niszczące glebe

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

procesy niszczące glebę Gleba to biologicznie czynna powierzchnia ziemi, powstała z utworu geologicznego, zwanego skała, macierzystą., w wyniku wietrzenia fizycznego, chemicznego i biologicznego. Gleba jest głównym elementem środowiska przyrodniczego. Na lądzie gleba i przyziemna część atmosfery tw...

Smogg-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

smogg Określenie "smog" powstało w wyniku połączenia fragmentów dwóch słów "smoke" -dym, oraz "fog" -mgła. Oznaczało ono mieszaninę dymu czarnego, a więc zawierającego znaczne ilości sadzy, oraz mgły. Definicja historyczna nie uwzględnia gazowych zanieczyszczeń powie...

Twardosc wody - metody usuwania

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085

TWARDOŚĆ WODY, METODY USUWANIA W ODNIESIENIU DO SZKODLIWOŚCI DLA ŚRODOWISKA. Czym tak właściwie jest twardość wody? Twardość wody jest to właściwość wody wynikająca z obecności w wodzie składników mineralnych, głównie węglanów, wodorowęgla...

Warstwowa struktura atmosfery

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

WARSTWOWA STRUKTURA ATMOSFERY Atmosfera - to najbardziej zewnętrzna powłoka Ziemi (gazowa). W najniższej części atmosfera przenika się z litosferą, hydrosferą, biosferą, a jej górne partie stopniowo przechodzą w próżnię miedzy planetarną. Mieszaninę gazowych składników atmosfery określa się jako...

Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne (WWA) WWA stanowią liczną grupę związków węgla i wodoru zawierających dwa lub więcej sprzężonych pierścieni aromatycznych bez podstawników, charakteryzujących się zbliżonymi właściwościa...

Zanieczyszczenia powietrza pomieszczeń

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POMIESZCZEŃ Przez pomieszczenia rozumiemy pomieszczenia nieprzemysłowe, co odpowiada angielskiej terminologii „indoor”. Nazwą tą obejmuje się domy mieszkalne, pojedyncze mieszkania w budynkach mieszkalnych, biura, sklepy, obiekty szkolne (szkoły i przedszkola; zarówno s...

Emisja co2 i modele zmian klimatycznych

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

emisja co2 i modele zmian klimatycznych Źródła emisji CO2 Energetyka - 30% emisji (+8% wydobycie) Przemysł - 20% Transport - 20% Budowa i eksploatacja budynków mieszkalnych, biurowych i handlowych - 10% Wylesianie i spalanie biomasy - 10% Udział emisji CO2 w 2002 roku 60% emisji CO2 - kraje uprzem...

Zanieczyszczenia wody i jej źrodła

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

zan ieczyszczenia wody i jej źródła WODA: Jest jedną z najważniejszych substancji naturalnych na ziemi. Bez nie mogło by istnieć życie, które według hipotezy Karola Darwina powstało w „małej, ciepłej kałuży” na wczesnej ziemi w warunkach dziś już nie występujących. Woda pokrywa ok. 70% powierzch...