Politechnika Warszawska - strona 397

Metody badania struktury związków chemicznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". 17 Imię i nazwisko: Warszawa, 7.02.2006 r. PREREKWIZYTY:………………………… Zadanie 1 Jakich pasm w widmie MS można oczekiwać-w wyniku przegrupowania McLafferry'ego w cząsteczce estru CH3CH(CH3)CH2COOCH2CH3? Podać równania odpowie...

Postulaty mechaniki kwantowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

Postulaty mechaniki kwantowej 1 Źródłem informacji o dynamicznych właściwościach cząstki jest funkcja falowa Ψ Funkcja falowa w tej postaci określa gęstość prawdopodobieństwa p...

Wykład - statystyka

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Zadania do wykładu 2. 1. Rzucamy symetryczną monetą tak długo, aż wypadnie pierwszy orzeł. Jakie jest prawdopodobieństwo, że rzucimy mniej niż 4 razy monetą? Jakie jest prawdopodobieństwo, że rzucimy monetą parzystą liczbę razy? Odpowiedź: Prawdopodobieństwo, że rzucimy mniej niż 4 razy = 7/8. ...

Ćwiczenia ze statystyki

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1022

Zadania do wykładu 3. 1. Narysować i opisać elementy wykresu pudełkowego dla obserwacji 8, 5, 17, 18, 9, 4, 17, 16, 12 2. Narysować histogram dla obserwacji (przyjąć 5 przedziałów) 8, 5, 17, 18, 9, 4, 17, 16, 12, 14, 15, 5 3. Wyznaczyć pods...

Ćwiczenia - statystyka

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

Zadania do wykładu 4. 1. Prowadzący przyjmuje, że czas potrzebny na rozwiązanie zadania na kolokwium jest zmienną losową o rozkładzie normalnym o średniej 10 min i odchyleniu standardowym 3 min. Studenci uważają jednak, że rzeczywisty czas rozwiązywania zadania jest dłuższy. Wykonano 7 pomiarów ...

Zadania ze statystyki

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Zadania do wykładu 5. 1. Chcemy sprawdzić, który z dwóch bolidów formuły jest szybszy. Wykonujemy 100 testowych okrążeń, 50 jednym bolidem i 50 drugim. Przypuśćmy, że średni czas jednym bolidem to 3min 15 sek, a drugim 3min 10sek. Odchylenie standardowe pomiarów wynosi 2.5 sek. Czy różnica 5se...

Zadania ze statystyki

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Zadania do wykładu 6. Firma X organizuje kurs językowy, chwali się przy tym, że kurs ten znacznie zwiększa znajomość języka. Zbadano liczbę punktów uzyskanych z egzaminu językowego dla 8 osób przed i po kursie organizowanym przez firmę X. wynik przed kursem wynik po kursie 7 24 66 73 78 ...

Podstawy rachunku prawdopodobieństwa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • statystyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1288

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu Wykład 1 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa Przemysław Biecek Dla 1 roku studentów Biotechnologii Zasady Informacje o wykładzie, materiały, ogłoszenia i wyniki kolokwiów http://www.biecek.pl/statystyka/ W planie jest: 13 wykładów, 2 kolokw...

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu Wykład 2 Rozkład normalny, jednostajny i dwumianowy Przemysław Biecek Dla 1 roku studentów Biotechnologii Rozkład normalny, gaussowski Najczęściej wykorzystywany rozkład, do modelowania zmienności w populacji. Parametrami rozkładu są średnia µ ...

Testowanie wartości średnich - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu Wykład 5 Testowanie wartości średnich Przemysław Biecek Dla 1 roku studentów Biotechnologii Ogłoszenia Za tydzień (16 kwiecień) będzie wejściówka z podstawowych pojęć dotyczących testowania, Za dwa tygodnie (23 kwiecień) będzie kolokwium z mat...