Politechnika Warszawska - strona 396

Pojęcia z chemii analitycznej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1421

Dyfuzja Wirowa - wynika z występowania wielu możliwych torów „strumienia” fazy ruchomej pomiędzy drobinami fazy stałej wypełniającej kolumnę i dyfuzji substancji pomiędzy tymi torami, a także dyfuzji do „martwych” - statycznych mikro-objętości fazy ruchomej immobilizowanych w porach wypełnienia. Mia...

Chemia analityczna - wykład - Dyfuzja podłużna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1442

Dyfuzja podłużna - dyfuzja liniowa wzdłuż osi kolumny, poszerza pasmo docierające do detektora, na skutek migracji dyfuzyjnej cząstek od punktu o największym stężeniu substancji rozdzielanej, do jego czoła i części kończącej. Klucz elektr...

Chemia analityczna - wykład -metody wagowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

metody wagowe- oparte są na ilościowym i szybkim przeprowadzeniu oznaczanej substancji w trudno rozp. związek. iloczyn rozpuszczal.- stała termodynamiczna opisująca równowagę reakcji, będącej podstawą miareczkowej metody strąceniowej lub metody wagowej; Kajest wyrażony iloczynem steżeń (w odpowiedn...

Wykład - chemia analityczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

W jaki sposób powstaje widmo oscylacyjne? Widmo oscylacyjne powstaje w wyniku wzbudzenia energetycznych stanów oscylacyjnych cząsteczki odpowiednim kwantem promieniowania El-mag. Cząsteczka przebywa we wzbudzonym stanie oscylacyjnym niezwykle krótko, po czym wyemitowuje pochłonięty kwant. Znając in...

Chemia analityczna - wykład - Mechanizm powstawania różnicy potencjałó...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Elektroda szklana ES: powszechnie stosowana do oznacza-nia pH; składa się z rurki szklanej zakończonej cienkościenną bańką ze szkła, składającej się z membrany szklanej znajdującej się między dwiema warstwami szkła uwodnio-nego; wewnątrz rurki znajduje się elektroda odniesienia -chlorosrebro-wa w ro...

Wykład - chemia analityczna teoria

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

ALKACYMETRIA Mianowanie roztworu titranta – dokładne ustalanie stężenia titranta z użyciem substancji podstawowej. Buforem pH i buforem potencjału – roztwór słabego kwasu i słabej soli wykazuje niemal stałe pH nie zmieniające się przy rozcieńczaniu i dodaniu niewielkiej ilości mocnych kwasów lub...

Termodynamika techniczna i chemiczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Termodynamika techniczna i chemiczna - część spektroskopowa. Kolokwium 1.02.2011 1. Stan cząstki o masie m w nieskończenie głębokiej studni potencjału (-l/2, l/2) opisuje funkcja = cos . Obliczyć wartość średnią kwadratu pędu cząs...

Kolokwium z termodynamiki

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Kolokwium 25.01.2012 (A) 1. Stan cząstki o masie m w nieskończenie głębokiej studni potencjału (-l/2, l/2) opisuje funkcja = cos . Obliczyć wartość średnią położenia cząstki w tym stanie. 2. W widmie elektronowym 1,3-butadienu występuje pasm...

Metody badania struktury związków chemicznych - wykład - Funkcje falow...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1127

Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". 1 Imię i nazwisko: Warszawa, 16.01.2004 r. Zadanie 1 W widmie UV butadienu, zmierzonym w temp. 300K, występuje pasmo absorpcji dla λ = 114,2 nm. Zakładając przybliżenie energii elektronów π modelem cząstki w pudle potecjał...

Metody badania struktury związków chemicznych - wykład cz. 15

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". 15 Imię i nazwisko: Warszawa, 1.02.2006 r. PREREKWIZYTY: Zadanie 1 Obliczyć najbardziej prawdopodobne położenie cząstki w niesymetrycznej studni potencjału dla stanu n=l. Zadanie 2 W widmie rotacyjnym cząsteczki 1H35Cl z...