Politechnika Warszawska - strona 398

Wykład ze statystyki

 • Politechnika Warszawska
 • statystyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1421

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu Wykład 8 Testów proporcji i testów średnich ciąg dalszy Przemysław Biecek Dla 1 roku studentów Biotechnologii Przypomnienie kilku faktów Xi ∼ N (0, 1) Yi = k Xi ∼ N (0, k) i=1 Xi /a ∼ N (0, 1/a2 ) Xi2 ∼ χ2 1 Z= k 2 i=1 Xi √X Z /k Z1 ...

Przedziały ufności i błąd standardowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu Wykład 9 Przedziały ufności i błąd standardowy. Przemysław Biecek Dla 1 roku studentów Biotechnologii Wejściówka Proszę na (niewielkiej) kartce napisać: 1 Imię, nazwisko, 2 Nr. indeksu, 3 Nazwisko osoby prowadzącej ćwiczenia Testy, przedz...

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu-wykład

 • Politechnika Warszawska
 • statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 364

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu Wykład 12 Zadania Przemysław Biecek Dla 1 roku studentów Biotechnologii Zadanie 1 Sprowadzamy hurtem 400 komputerów z Tajwanu. Z powodów uszkodzeń w produkcji oraz transporcie, zgodnie z zapewnieniami producenta nie działać może około 20% komp...

Działalnośc gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego - akty pra...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Działalnośc gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego Proszę się zapoznac z następującymi przepisami (ustawy w załącznikach): Zakres ustawy o samorządzie gminnym : art. 1, 2, 5, 6,7,8, 9,10, 43 - 50, 51, 54, 58, 59,60, 61,62, 64 - 74, 84, 84a. Zakres ustawy o samorządzie powiatowym: art. 1,2...

Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego - omówienie...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1078

Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego : gmina - ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym powiat - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym województwo - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województw...

Gospodarka komunalna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 651

Gospodarka komunalna Mieniem samorządu terytorialnego jest własnośc i inne prawa majątkowe przysługujące poszczególnym j.s.t, związkom samorządowym, a także mienie wojewódzkich, powiatowych i gminnych osób prawnych. Mienie samorządowe...

Interes publiczny - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

Interes publiczny Pojęcie "interes publiczny" występuje w prawie i w doktrynie prawa od dawna. Nauka prawa postawiła sobie za cel jedynie wyjaśnienie jego roli w procesie stanowienia i stosowania prawa. W konsekwencji więc prawo posługuje się tym pojęciem albo w znaczeniu potocznym, albo w...

Koncesje - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1470

Koncesje Podstawa prawna - ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 1)poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin z...

Prawo gospodarcze a konstytucja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

PPG - Regulacje zawarte w konstytucji : Przepisy ustrojowe: Art. 2. - Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Art. 7. - Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Art. 9. - Rzeczpospolita Polska p...

Publiczne prawo gospodarcze - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 847

WYKŁAD 1 Publiczne prawo gospodarcze - prawo regulujące funkcje państwa w gospodarce. Określa, przez normy prawne, władztwo państwa w dziedzinie gospodarki i jego granice. Adresatami norm prawnych prawa gospodarczego publicznego