Politechnika Warszawska - strona 266

Układ dynamiczny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Układ dynamiczny to układ: w którym sygnały czyli przebiegi wielkości fizycznych rozpatruje się jako funkcje czasu. według T. Kaczorka: opisany przez trójkę: s:={T, W, B}, gdzi...

Układ statyczny i astatyczny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3332

Układ statyczny i astatyczny W układach regulacji całkowity uchyb regulacji jest złożeniem (sumą) dwóch składników: gdzie - uchyb przejściowy, zwany także dynamicznym, - uchyb sta...

Układ sterowalny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Układ sterowalny - jest to układ, który stosując ograniczone, przedziałami ciągłe sterowanie można przeprowadzić z dowolnie zadanego stanu początkowego do początku układu współrzędnych przestrzeni stanów w skończonym czasie. Układ obserwowalny - oznacza, że przy dowolnie zadanym sterowaniu istnieje...

Własności układów sterowalnych i obserwowalnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

Własności układów sterowalnych i obserwowalnych: Układ sterowalny: to układ w którym wektor sygnałów wejściowych oddziaływuje na wszystkie zmienne stanu, czyli zapewnia skuteczne sterowanie, zmiana wektora wejść wywołuje różne zmiany każdej współrzędnej stanu. Układ obserwowalny: to układ w którym...

Wprowadzenie układu dynamicznego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Metody opisu własności układu dynamicznego (liniowego): Układ dynamiczny to układ w którym sygnały czyli przebiegi wielkości fizycznych rozpatruje się jako funkcje czasu. Równanie różniczkowe (całkowe, różnicowe). Model wejściowo-wyjściow...

Wyprowadzenie równań obiektu dynamicznego i macierzy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 245

Wyprowadzenie równań obiektu dynamicznego i macierzy. Wymnażając stronami równanie p.1c otrzymujemy: a po przejściu do dziedziny czasu otrzymujemy: , Otrzymane równanie jest równaniem różniczkowym II rzędu, zatem można utworzyć dwa równan...

Wyznaczenie charakterystyki amplitudowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Wyznaczenie charakterystyki amplitudowo-fazowej: Podstawiając do powyższych wzorów różne wartości pulsacji w zakresie od 0 do 8, dla T=1, otrzymujemy poniższą tabelkę z wartościami P( ) i Q( ): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 0 0,1 0,5 ...

Zasady doboru zmiennych stanu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1197

Zasady doboru zmiennych stanu. wyboru zmiennych stanu można dokonać na podstawie: analizy zjawisk zachodzących w obiekcie (układzie, procesie) macierzy transmitancji na podstawie analizy zjawisk obiektu (układu, procesu) formułuje się równania opisujące dynamikę układu, należy dążyć aby zmiennym st...

Zasady obowiązujące przy tworzeniu i przekształcaniu schematów blokowy...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

Zasady obowiązujące przy tworzeniu i przekształcaniu schematów blokowych oraz przy wyznaczaniu transmitancji wypadkowej. 1. Warunkiem koniecznym poprawnego przekształcania schematów jest zachowanie własności układu. Układ po przekształceniach musi posiadać własności układu oryginalnego, co oznacza...