Politechnika Warszawska - strona 161

Statystyka - pytanie 52

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

52. Odróżnij zmienną losową dyskretną oraz zmienną losową ciągłą. Podaj ich przykłady. Zmienną losową X w statystyce określamy jako zmienną, która w wyniku pewnego doświadczenia przyjmuje z pewnym prawdopodobieństwem wartość z określonego zbioru - każda funkcja o wartościach liczbowych ze zbioru

Statystyka - pytanie 53

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

53. Co to są tzw. rozkłady teoretyczne? Co w nich jest „teoretycznego”? Jeżeli rozpatrujemy cechę mierzalną pewnej zbiorowości statystycznej to możemy potraktować ją jak zmienną losową i wyznaczyć jej rozkład. Rozkład cechy w całej populacji statystycznej znamy tylko wtedy gdy przeprowadzamy

Statystyka - pytanie 54

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

54. Jakie znasz rozkłady naturalne zmiennej losowej? Co w nich „naturalnego”? Rozkład normalny jest najpopularniejszym rozkładem w przyrodzie. Jeśli jakaś wielkość jest sumą lub średnią bardzo wielu drobnych losowych czynników, to niezależnie od rozkładu każdego z tych czynników, jej rozkład będzie...

Statystyka - pytanie 57

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

57. Jakimi metodami można obliczyć prawdopodobieństwo uzyskania k sukcesów w n próbach? Podaj przykład sytuacji, w której zachodzi taka potrzeba. Prawdopodobieństwo uzyskania k sukcesów w n próbach można wyznaczyć za pomocą: a) Rozkład dwumianu Bernoulliego. Jeżeli prawdopodobieństwo sukcesu (np. t...

Statystyka - pytanie 59

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

59. Opisz tablice rozkładu Poissona. Po co z nich korzystać, skoro znamy jego „wzór” (funkcję rozkładu prawdopodobieństwa)? Tablice rozkładu Poissona zostały po to stworzone, aby krótko mówiąc uprościć życie.

Statystyka - pytanie 60

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

60. Dlaczego statystycy opracowali tablice rozkładu Poissona? Z konieczności? Dla wygody? Na wszelki wypadek? ROZKŁAD POISSONA- jest to rozkład dyskretny, który przedstawia liczbę wystąpień zjawiska w czasie t, w określonej liczbie prób, ...

Statystyka - pytanie 68

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

68. Opisz tablice rozkładu Poissona. Po co z nich korzystać, skoro znamy jego „wzór” (funkcję rozkładu prawdopodobieństwa)? Tablice rozkładu Poissona zostały po to stworzone, aby krótko mówiąc uprościć życie.

Statystyka - pytanie 69

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

69. Dlaczego statystycy opracowali tablice rozkładu Poissona? Z konieczności? Dla wygody? Na wszelki wypadek? ROZKŁAD POISSONA- jest to rozkład dyskretny, który przedstawia liczbę wystąpień zjawiska w czasie t, w określonej liczbie prób, ...

Rozkład średniej próby a rozkład parametru - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 357

W jakim przypadku rozkład średniej z próby jest identyczny z rozkładem parametru w populacji ? Uzasadnij odpowiedź opisowo i rachunkowo. Gdy na podstawie wiedzy o całej populacji będziemy orzekać o właściwościach hipotetycznej próby pobranej z tej populacji, na podstawie m = mg oraz = oceniamy m= o...

Tablice statystyczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

dystrybuanta ROZKŁADU NORMALNEGO, wersja standaryzowana u 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,0 0,5 0 0 0 0,5 0 4 0 0,5 0 8 0 0,5 1 2 0 0,5 1 6 0 0,5 1 9 9 0,5 2 3 9 0,5 2 79 0,5 3 1 9 0,5 3 5 9 0,1 ,5 3...