Politechnika Warszawska - strona 162

Zarządzanie firmą - ćwiczenia 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

21.02.2013 mgr Małgorzata Dworakowska konsultacje: środa 14-15:30, pok.. 510/512 N (bez 20.03, 24.04, 22.05, 12.06) m.dworakowska@ans.pw.edu.pl czwartek piątek numer zajęć 21.02 22.02 1 28.02 01.03 2 07.03 08.03 3 14.03 22.03 4 21.02 05.04 5 28.03 12.04 6 04.04 19.04 7 KOL...

Zarządzanie firmą - ćwiczenia 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

28.02.2013 Otoczenie organizacji Otoczenie organizacji Zewnętrzne (wszystko to, co z zewnątrz organizacji może na nią wpływać - otoczenie ogólne - zadaniowe Wewnętrzne - składa się z warunków panujących i sił działających wewnątrz organizacji Otoczenie ogólne: - zestaw różnych wymiarów i sił, w...

Analiza SWOT - Misja organizacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

Misja organizacji to deklaracja ukazująca podstawowy cel organizacji. Wskazuje rynki oraz klientów, wartości oraz funkcję jaką chcemy pełnić. Cele są: długookresowe średniookresowe krótkookresowe Cele zależne-... Cele kontrolowane-... Etapy procesu planowania: wskazanie celu ocena sytuacji ...

Zarządzanie firmą - Cele

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Cele: ustalanie celów wymaga zaangażowania różnego rodzaju menedżerów, mają 4 funkcje: dostarczają wskazówek i nadają jednolity kierunek działania ludzi pracujących w organizacjach praktyka ustalania celów oddziałuje na inne aspekty planowania cele mogą być źródłem motywacji pracowników organizac...

Zarządzanie firmą - Definicje

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Organizowanie- decydowanie o najlepszym grupowaniu działań i zasobów organizacji. Struktura organizacyjna- zestaw elementów których można użyć do nadania kształtu organizacji. Grupowanie stanowisk- proces łączenia grupy stanowisk pracy zgodnie z pewnym logicznym układem. Grupowanie na podstawie f...

Kontrola - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Kontrola wstępna- bieżąca sterująca ex post Teoria oczekiwać Vrooma: Jednostki dokonują w pracy pewnego wysiłku by osiągnąć poziom wykonania, doprowadzający do prefereowanych przez nie rezultatów. oczekiwania instrumentalność Teoria równej wartości. Modyfikowanie zachowań- B.F. Skinner: -l...

Zarządzanie firmą - Ocena pracownika - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1260

Ocena pracowników Jest to system służący kompleksowej ocenie wyników pracy uczestników organizacji, pod kątem realizacji jej celów. System ocen pracowników jest formalną metodą okresowej ewaluacji pracy i uczestnictwa pracownika w organiz...

Zarządzanie firmą - Organizacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Organizacja to grupa ludzi, która współpracuje ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągać pewien zestaw celów. Każda organizacja składa się: zasobów ludzkich ( uzdolnienia zarządcze i siła robocza) zasobów pieniężnych ( kapitał finansowy do działań krótko i długoterminowych) zas...

Zarządzanie firmą - Otoczenie organizacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Środowisko ogólne to zespół szerokich wymiarów i sił, wśród których działa organizacja a które tworzą ogólny kontekst dla tych działań. Otoczenie zadaniowe- konkretne organizacje/grupy, które mogą wpływać na organizację. Wymiar ekonomiczny- ogólna kondycja i zywotność systemu gospodarczego w który...

Zarządzanie firmą - Plany

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Optymalizacja- równoważenie i godzenie możliwych konfliktów między różnymi celami. Planistyczny personel zadaniowy- taki zespół często składa się z menedżerów pierwszej linii szczególnie zainteresowanych odpowiednią dziedziną planowania. W skład zespołu zadaniowego mogą również wchodzić członkowie ...