Politechnika Śląska - strona 276

Fizjologia serca i układu krążenia

 • Politechnika Śląska
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1575

FIZJOLOGIA SERCA I UKŁADU KRĄŻENIA. ELEKTROFIZJOLOGIA MIĘŚNIA SERCOWEGO Mięsień sercowy należy do tkanek pobudliwych. Oznacza to ,że na pozostającą w stanie spoczynku komórkę może zadziałać bodziec wzbudzający w niej i rozprzestrzeniającysię

Fizjologia układu nerwowego

 • Politechnika Śląska
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2128

FIZJOLOGIA UKŁADU NERWOWEGO : FIZJOLOGIA NEURONU I JEGO ZNACZENIE W PRZEKAŹNICTWIE POBUDZEŃ NERWOWYCH. Zasadniczą funkcją neuronu jest przekazywanie informacji zakodowanych w postaci impulsów nerwowych. Neurony składają się z ciała komórkowego oraz z dwóch rodzajów wypustek: jednego aksonu i licz...

Genetyka najważniejsze zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1351

Aberacja chromosomalna - nieprawidłowość w liczbie lub strukrurze chromosomu. Addycja(insercja) - wstawienie dodatkowego pojedynczego nukleotydu (albo kilku) do łańcucha DNA. Albinizm - brak pigmentacji,wynikający z niezdolności do syntezy melaniny,wywołany jest nieobecnością dominującego genu,wa...

Hormony-omówienie

 • Politechnika Śląska
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1169

Hormon - to związek chemiczny wytwarzany przez specjalne komórki i przenoszony przez krew, wpływa na czynności innych narządów i tkanek. Hormony można porównać do katalizatorów ustrojowych. Hormony mogą działać na komórki przez: zmianę syntezy enzymów, bezpośrednio na określ enzym lub ukł enzymat...

Klasyfikacja wysiłków fizycznych

 • Politechnika Śląska
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1099

1. Klasyfikacja wysiłków fizycznych. Wysiłek fizyczny - to praca mięśni szkieletowych wraz z całym zespołem towarzyszących jej czynnościowych zmian w organizmie. A. Ze względu na czas trwania wysiłku fizycznego. wysiłki krótkotrwałe - trwające do kilku minut . wysiłki o średniej długości - trwa...

Pytania na egzamin,rok 3

 • Politechnika Śląska
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

1. Co to jest przemiana materii: ODP: Wyzwolenie energii dla procesów fizjologicznych niezbędnych do życia 2. Jednostki w jakich się ją określa: ODP: 1kcl/1kg/1b 3. Co powoduje adrenalina: ODP: Hormon pochodzenia aminowego, powoduje wzrost ciśnienia krwi, wzrost cukru, przyspieszenie oddechu...

Regulacja bilansu wodno - elektrolitowego w czasie wysiłóków fizycznyc...

 • Politechnika Śląska
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

Regulacja bilansu wodno - elektrolitowego w czasie wysiłków fizycznych. Bilans wodny zdrowego człowieka powinien wynosić zero. W przeciwnym wypadku dochodzi do stanów przewodzenia lub odwodnienia. odwodnienie izotoniczne - równomierna utrata wody i elektrolitów odwodnienie hipotoniczne - przewag...

Regulacja oddychania, Ośrodek oddechowy

 • Politechnika Śląska
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2107

MECHANIKA ODDYCHANIA Przez oddychanie rozumie się proces wymiany gazów między żywym organizmem a otaczającym go środowiskiem. Niezbędnym warunkiem życia każdej komórki jest stały dopływ tlenu i usuwanie powstałego jako końcowy efekt produkt przemiany tlenowej CO2. Dłuższa przerwa w dostawie tlen...

Równowaga kawasowo-zasadowa

 • Politechnika Śląska
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

Równowaga kwasowo - zasadowa Stan równowagi kwasowo - zasadowej krwi wyraża się ujemnym logarytmem stężenia jonów H + , czyli wskaźnikiem pH. W normalnych warunkach odczyn krwi jest lekko zasadowy. Prawidłowy odczyn krwi utrzymywany jest dzięki posiadanemu przez nią zespołowi związków chemicznyc...

Sprawność procesów termoregulacyjnych

 • Politechnika Śląska
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

1. Sprawność procesów termoregularnych Sposoby eliminacji ciepła podczas wysiłków fizycznych. Promieniowanie Przewodzenie Konwekcje - przenoszenie ciepła w wyniku ruchu cieczy lub gazu ze środowiska cieplejszego do zimniejszego (przemieszczanie się ciepła z wnętrza ciała na jego obwód) Parowan...