Regulacja oddychania, Ośrodek oddechowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulacja oddychania, Ośrodek oddechowy - strona 1 Regulacja oddychania, Ośrodek oddechowy - strona 2

Fragment notatki:


MECHANIKA ODDYCHANIA Przez oddychanie rozumie się proces wymiany gazów między żywym organizmem a otaczającym go środowiskiem. Niezbędnym warunkiem życia każdej komórki jest stały dopływ tlenu i usuwanie powstałego jako końcowy efekt produkt przemiany tlenowej CO2.
Dłuższa przerwa w dostawie tlenu powoduje zmiany nieodwracalne, nie cofające się nawet przy przywróceniu zaopatrzenia w tlen. Nawet komórki zdolne do pracy przez pewien czas bez tlenu dzięki czerpaniu potrzebnej energii przemian tlenowych zaciągają dług tlenowy.
Mechanizm regulacji wymiany gazowej to prężność gazów we krwi tętniczej zaopatrującej tkanki. Jest ona utrzymywana homeostatycznie na niezmiennym optymalnie poziomie: O2= 95mmHg ; CO2=40 mmHg. Wszelkie chwilowe odchylenie od tego poziomu uruchamiają od razu liczne ujemne sprzężenia zwrotne, wpływające na wentylacje, aby przywrócić optymalną prężność gazów oddechowych we krwi tętniczej. Podstawowym warunkiem zabezpieczenia homeostazy gazów oddechowych we krwi tętniczej jest stałe precyzyjne dostosowywanie przepływu płucnego krwi do wentylacji minutowej płuc, tak aby objętość krwi podlegająca wymianie gazowej w płucach dostosowywana była ściśle do podaży O2 i do możliwości zbierania CO2 przez powietrze docierające do płuc. Wymiana gazowa w płucach decyduje o równowadze kwaso-zasadowej i stałości pH krwi tętniczej.
Odgrywa też dużą role w termoregulacji. Głowna rola w wymianie gazowej przypada płucom. Krew wchodzi tutaj w kontakt z powietrzem.
Poziomy procesu wymiany gazowej 1) oddychanie zewnętrzne - doprowadzenie cząsteczek tlenu atmosferycznego dp wnętrza komórek i usunięcie CO2
-wymiana między atmosferą a wnętrzem pęcherzyków płuc
- wymiana pomiędzy powietrzem pęcherzykowatym a krwią przepływającą w naczyniach włosowatych płuc
- wymiana pomiędzy osoczem a krwinkami i transport gazów do krwi
- wymiana pomiędzy krwią w naczyniach włosowatych tkanek a przestrzenią zewnątrzkomórkową
2) oddychanie wewnętrzne- komórkowe cząsteczki tlenu wchodzą w reakcje chemiczne
- wymiana pomiędzy przestrzenią zewnątrzkomórkowa a komórkami organizmu
- wymiana pomiędzy środowiskiem wewnątrzkomórkowym a mitochondriami komórek
MECHANIZM WDECHU I WYDECHU Opłucna płucna przylegają do opłucnej ściennej i w czasie wdechu podąża za nią, wypełniając cała jamę opłucnej, w której panuje ujemne ciśnienie -0,3 do -0,8 kPa.
Powoduje to rozciąganie tkanki płucnej, obniżenie się ciśnienia w pęcherzykach płucnych, drogach oddechowych i napływa powietrza do płuc w celu wyrównania różnicy ciśnień. Na szczycie wdechu mięsnie wdechowe rozkurczają się i klatka piersiowa zmniejsza swoją objętość, ciśnienie w pęcherzykach płucnych wzrasta powyżej ciśnienia atmosferycznego i powietrze usuwane jest na zewnątrz.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz