Politechnika Śląska - strona 200

Człowiek a hydrosfera - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Związki między elementami hydrosfery a warunkami życia i działalnością człowieka Elementy: Rzeki, jeziora, wody podziemne, lodowce i lądolody, wszechocean Znaczenie elementów hydrosfery dla człowieka: bagna i jeziora zbiorniki retencyjne tereny...

Degradacja środowiska - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

DEGRADACJA ŚRODOWISKA WYWOŁANA DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ 1. Wywołana eksploatacją węgla: a) tąpnięcia spowodowane zapadaniem się korytarzy. Ich wynikiem jest pękanie budynków (Bytom, Ruda Śląska) b) przesuszenie gruntu wywołane odpompowaniem wód zalewających kopalnie (lej depresyjny – obniżeni...

Działalność wiatru - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1295

Rzeźbotwórcza działalność wiatru, część 1. 1. Najsilniej wiatr oddziałuje na ukształtowanie terenu na: - pustyniach, - obszarach przed czołem lodowców, - piaszczystych wybrzeżach, - tarasach rzecznych, - w pradolinach. 2. Intensywnośd ...

Energetyka jądrowa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 77
Wyświetleń: 581

Energetyka jądrowa Elektrownie jądrowe wykorzystują jako paliwo pierwiastki promieniotwórcze takie jak uran i tor. Jest to jeden z najtańszych surowców energetycznych przede wszystkim ze względu na jego dużą wydajność (1 gr...

Geografia medyczna - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

GEOGRAFIA MEDYCZNA 1. Do mierników określających stan zdrowotny społeczeństwa zaliczamy: • Śmiertelność niemowląt na 1000 urodzeń żywych. Wskaźnik ten określa zarówno poziom wyżywienia, stan zdrowia kobiet jak i poziom oferowanych usług medycznych • Procent ludności mającej dostęp do wody pitn...

Geozagrożenia polskiego Bałtyku - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

PGI - Państwowy Instytut Geologiczny :: GeozagroŜenia: wybrzeŜe Bałtyku Strona 1 z 5 GeozagroŜenia: wybrzeŜe Bałtyku Badania i obserwacje geologiczne wskazują na narastanie procesów niszczenia polskiego wybrzeŜa. Głównym czynnikiem sprawczym jest przyspieszony wzrost poziomu morza, a przede ws...

Wykład - rodzaje gleb

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Typ Charakterystyka Główne obszary występowania Przydatność rolnicza STREFOWE Tundrowe Tworzą się w klimacie subpolarnym, są płytkie i słabo wykształcone ze względu na wieczną marzłoć. Pn. krańce Eurazji (od Płw. Kolskiego po Kamczatkę), pn....

Wykład - gleby kuli ziemskiej

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Gleby kuli ziemskiej Typ Charakterystyka Główne obszary występowania Przydatność rolnicza STREFOWE Tundrowe Tworzą się w klimacie subpolarnym, są płytkie i słabo wykształcone ze względu na wieczną marzłoć. Pn. krańce Eurazji (od Płw. Kolski...

Grawitacyjne ruchy masowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

GRAWITACYJNE RUCHY MASOWE Ruchy masowe (grawitacyjne) polegają na przemieszczaniu się zwietrzeliny, gleby w dół stoku pod wpływem siły ciężkości. Stok, to każda nachylona powierzchnia (np. stok

Handel międzynarodowy w Polsce - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

HANDEL MIĘDZYNARODOWY W POLSCE Wprowadzenie – Olbrzymi wpływ na handel zagraniczny i wszystkie aspekty z nim związane miały przemiany społeczno-gospodarcze końca lat 80-tych. Przyczyniły się one do przełamania izolacji gospodarczej Polski na arenie międzynarodowej, a także do usunięcia monopolu...