Działalność wiatru - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność wiatru - wykład - strona 1 Działalność wiatru - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Rzeźbotwórcza działalność wiatru, część 1.
1. Najsilniej wiatr oddziałuje na ukształtowanie terenu na:
- pustyniach,
- obszarach przed czołem lodowców,
- piaszczystych wybrzeżach,
- tarasach rzecznych,
- w pradolinach.
2. Intensywnośd procesów eolicznych zależny od:
- rodzaju podłoża,
- nawilgocenia,
- klimatu,
- szaty roślinnej,
- siły wiatru - jego częstości i kierunku,
- działalności człowieka i prowadzonych przez niego upraw.
Najintensywniej działalnośd eoliczna zachodzi na terenach leżących w klimacie suchym.
3. Procesy związane z działalnością eoliczną:
- transport,
- erozja,
- akumulacja.
4. Transport czyli niesienie materiału przez wiatr odbywa się na trzy sposoby:
- saltacja - materiał przemieszczany jest skokowo,
- chmury piaskowe lub pyłowe - najmniejsze drobiny są unoszone w powietrzu,
- cięższe elementy są toczone.
5. Erozja czyli działalnośd niszcząca wiatru.
Czynniki wpływające na działalnośd niszczącą wiatru:
- prędkośd wiatru,
- głębokośd zalegania wód gruntowych,
- pokrycie terenu.
6. Występują dwa rodzaje erozji:
Prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów do jakiegokolwiek celu poza użytkiem prywatnym, w całości lub we fragmencie,
wymaga pisemnej zgody portalu www.lykwiedzy.pl
- deflacja - wywiewanie materiału; w wyniku deflacji powstają następujące formy: bruk deflacyjny, misy
deflacyjne, rynny deflacyjne, kieszenie oraz jamy skalne, ostaoce deflacyjne, złoża eoliczne.
- korazja- niszczenie powierzchni skały okruchami skalnymi niesionymi przez wiatr; w wyniku korazji
powstają następujące formy: grzyby skalne i powstałe w wyniku rozpadu grzyba graniaki, bruzdy korazyjne i
jardangi, wygłady wiatrowe, nisze korazyjne.
Prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów do jakiegokolwiek celu poza użytkiem prywatnym, w całości lub we fragmencie,
wymaga pisemnej zgody portalu www.lykwiedzy.pl
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz