Politechnika Śląska - strona 199

Rachunek całkowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Dariusz Józef Pączko
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Rachunek całkowy 1. 1.1. Obliczyć całki nieoznaczone: √ x dx 1.2. √ x x−1 dx x2 √ (1 + x)3 √ dx 3 x 1.3. √ ( 4 x + 2)2 √ dx x x 1.4. 1.5. 2x ex dx 1.6. e2x − 1 dx ex 1.7. 1 + cos2 x dx 1 + cos 2x 1.8. tg2 x dx 1.9. 1 + 2x2 dx x2 (1 + x2 ) 1.10. (arc sin x + ...

Rachunek różniczkowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Dariusz Józef Pączko
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej 1. Znaleźć największą i najmniejszą wartość funkcji f (x) na przedziale [a, b]. 1.1. f (x) = x4 − 2x2 + 5, [a, b] = [−2, 2] √ 1.2. f (x) = x + 2 x, [a, b] = [0, 4] 1.3. f (x) = x−1 , x+1 [a, b] = [0, 4] 1.4. f (x) = sin 2x − x, [a, b] = [−π...

Wykład - Ciało idealnie sztywne

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Jarosław Brodny
 • Mechanika ogólna i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2079

Ciało idealnie sztywne - ciało w którym odl między 2 dowolnymi pkt jest stała i nie ulega zmianie pod wpły- wem dowolnie dużych sił. Ciało idealnie sprężyste - ciało którego odkształcenia znikają całkowicie z chwilą kiedy usuniemy siły będące przyczyną tych odkształceń. Wielkości skalarne - (bezkier...

Pismo techniczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Krzysztof Filipowicz
 • Rysunek techniczny
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2625

Pismo techniczne strona 1 1. Pismo techniczne. Do opisywania rysunków technicznych maszynowych stosuje się pismo rodzaju A lub rodzaju B (norma PN-80/N-01606). Konstrukcja pisma jest oparta na siatce pomocniczej kwadratowej o boku...

Ćwiczenia terenowe z dydaktyki przyrody

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

Ćwiczenia terenowe z dydaktyki przyrody i geografii w Załęczu Wielkim Tematyka ćwiczeń Szkoła podstawowa: - wyznaczanie kierunków świata, - określanie azymutów, - ćwiczenia z mapą topograficzną, - określanie wysokości względnej pag...

Alternatywne źródła energii (surowce odnawialne) - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Alternatywne źródła energii (surowce odnawialne) 1. Energia wód płynących – biały węgiel Wykorzystuje się ją przede wszystkim na obszarach o dużych różnicach wysokości, czyli tam gdzie rzeki mają duży spadek oraz na sztucznych zbiornikach wodnych, wykorzystujących różnicę poziomu lustra wody (t...

Biogeografia - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1974

Biogeografia Biogeografia 1 Zagadnienia ● ● ● Przedmiot badań biogeografii Tolerancja ekologiczna Zasięgi gatunków – – ● Gatunki kosmopolityczne Gatunki endemiczne ● – ● Biomy Ziemi – – pogórze, regiel, subalpejskie, alp...

Budowa geologiczna Polski na tle budowy geologicznej Europy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

BUDOWA GEOLOGICZNA POLSKI NA TLE BUDOWY GEOLOGICZNEJ EUROPY I. Budowa geologiczna Europy II. Charakterystyka jednostek tektonicznych Polski III. Surowce mineralne Polski I. BUDOWA GEOLOGICZNA EUROPY Źródło: Świat. Polska. Atlas geograficzny. Wyd. PPWK, Książnica- ATLAS, WarszawaWrocław 2005 ...

Budowa właściwości wnętrza Ziemi - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 77
Wyświetleń: 525

BUDOWA WŁAŚCIWOŚCI WNĘTRZA ZIEMI Wnętrze Ziemi badamy za pomocą: • Odwiertów – najgłębszy znajduje się w Rosji na Półwyspie Kolskim i ma 13 km głębokości • Badania prędkości rozchodzenia fal sejsmicznych – fale te szybciej rozchodzą się w ośrodkach o dużej gęstości a wolniej w ośrodkach o małe...

Budowa Ziemi, minerały skałotwórcze i skały - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351

GEOLOGIA Plan zajęć i wymagania Wykład nr 1 Budowa Ziemi, minerały skałotwórcze i skały Budowa Ziemi i skład chemiczny jej powłok. Skały i ich pochodzenie. Typy skał. Wykład nr 2 Różnorodność życia Skamieniałości. Królestwa. Omówienie najważniejszych skamieniałości. Datowanie zapisu ska...