Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 35

Obliczanie pochodnych - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 714

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS POCHODNE i BADANIE  PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI  FUNKCJI    Lekcja 2  Obliczanie pochodnych       ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Obliczając pochodną z def...

Obliczanie pól obszarów - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI OZNACZONE, NIEWŁAŚCIWE  i ZASTOSOWANIA CAŁEK    Lekcja 3  Obliczanie pól obszarów    ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko...

Obliczanie pól powierzchni bryłowych - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1848

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI OZNACZONE, NIEWŁAŚCIWE  i ZASTOSOWANIA CAŁEK    Lekcja 4  Obliczanie długości łuków, objętości i pól  powierzchni brył obrotowych    ZADANIE DOMOWE          www.etrapez.pl  Strona 2    Czę...

Obliczanie przybliżonych wartości wyrazeń

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2128

  www.etrapez.pl  Strona 1               KURS POCHODNE i BADANIE  PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI  FUNKCJI    Lekcja 3  OBLICZANIE PRZYBLIŻONYCH WARTOŚCI  WYRAŻEO.   OBLICZANIE STYCZNEJ I NORMALNEJ DO  KRZYWEJ.       ZADANIE DOMOWE    www.etrapez.pl  Strona 2        Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (...

Obliczanie stycznej i krzywej - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1470

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS POCHODNE i BADANIE  PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI  FUNKCJI    Lekcja 3  OBLICZANIE PRZYBLIŻONYCH WARTOŚCI  WYRAŻEO.   OBLICZANIE STYCZNEJ I NORMALNEJ DO  KRZYWEJ.     Odpowiedzi do zadania domowego        www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  1)  d  2)  d  3...

Obliczanie wielkości pól, objetości - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI OZNACZONE, NIEWŁAŚCIWE  i ZASTOSOWANIA CAŁEK    Lekcja 4  Obliczanie długości łuków, objętości i pól  powierzchni brył obrotowych    ROZWIĄZANIE ZADANIA DOMOWEGO        www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  1)  b  2)  c  3)  c  4)  a  5)  c  ...

Pierwiastki drugiego stopnia - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS LICZB ZESPOLONYCH    Lekcja 2  Równania zespolone. Pierwiastki drugiego  stopnia liczone w postaci kartezjańskiej.       ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytani...

Pierwiastki z liczb zespolonych - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2688

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS LICZB ZESPOLONYCH    Lekcja 5  Pierwiastki z liczb zespolonych       ZADANIE DOMOWE                www.etrapez.pl  Strona 2    Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie ...

Podstawowe działania na liczbach - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS LICZBY ZESPOLONE    Lekcja 1  Wprowadzenie do liczb zespolonych.  Podstawowe działania na liczbach  zespolonych.      ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  Zaznac...

Podstawowe działania na macierzach - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS MACIERZE    Lekcja 1  Wprowadzenie do macierzy.  Podstawowe działania na macierzach.    Odpowiedzi do zadania domowego        www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  1)  B  2)  D  3)  B  4)  A  5)  B  6)  B  7)  B  8)  D  9)  B  10) B    Część 2: ZADA...