Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 34

Calki oznaczone - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI OZNACZONE, NIEWŁAŚCIWE  i ZASTOSOWANIA CAŁEK    Lekcja 1  Całki oznaczone    ROZWIĄZANIE ZADANIA DOMOWEGO        www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  1)  b  2)  d  3)  b  4)  c  5)  a  6)  b  7)  b  8)  a  9)  b  10) a    Część 2: ZADANIA  U...

Całki pierwotne - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI NIEOZNACZONE    Lekcja 6  Całki z pierwiastkami    ROZWIĄZANIE ZADANIA DOMOWEGO        www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  1)  d  2)  b  3)  d  4)  c  5)  b  6)  a  7)  d  8)  a  9)  a  10) b    Część 2: ZADANIA  Uwaga!  Rozwiązanie może ró...

Całki wymierne - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2793

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI NIEOZNACZONE    Lekcja 5  Całki wymierne    ROZWIĄZANIE ZADANIA DOMOWEGO        www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  1)  b  2)  d  3)  a  4)  b  5)  a  6)  d  7)  b  8)  a  9)  d  10) a    Część 2: ZADANIA  Uwaga!  Rozwiązanie może różnid si...

Dziedzina funkcji - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1491

  www.etrapez.pl  Strona 1               KURS POCHODNE i BADANIE  PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI  FUNKCJI    Lekcja 5  DZIEDZINA FUNKCJI      ZADANIE DOMOWE        www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Obliczanie dziedziny funkcji…  a)...

Krzywa w postaci jawnej - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043

    eTrapez Usługi Edukacyjne E-Learning Krystian Karczyński  www.etrapez.pl    Krzywa w postaci  JAWNEJ    , ( ) x a b y f x ∈ =   Krzywa w postaci  PARAMETRYCZNEJ  ( ) ( ) , t x x t y y t α β ∈ =   =    Krzywa w postaci  BIEGUNOWEJ    ( ) 1 2 , ϕ ϕ ϕ ρ ρ ϕ ∈ =   POLA  OBSZARÓW  ( ) ( ) b a P...

Krzywe w postaci parametrycznej - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1561

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI OZNACZONE, NIEWŁAŚCIWE  i ZASTOSOWANIA CAŁEK    Lekcja 5  Zastosowania całki oznaczonej –   krzywe w postaci parametrycznej     ZADANIE DOMOWE          www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1...

Liczby zespolone na płaszczyźnie - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1204

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS LICZB ZESPOLONYCH    Lekcja 7  Liczby zespolone na płaszczyźnie      ZADANIE DOMOWE              www.etrapez.pl  Strona 2    Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1 ...

Metoda Gaussa - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS MACIERZE    Lekcja 7  Układy równao liniowych. Metoda Gaussa.    ZADANIE DOMOWE                www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).        Pytanie 1         1 2 3 4 1 2 3 4 ) ) ) ) 1 2 2 2 4 ...

Monotoniczność, ekstrema funkcji - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2086

  www.etrapez.pl  Strona 1               KURS POCHODNE i BADANIE  PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI  FUNKCJI    Lekcja 7  MONOTONICZNOŚD I EKSTREMA LOKALNE  FUNKCJI.  NAJMNIEJSZA I NAJWIĘKSZA WARTOŚD  FUNKCJI (EKSTREMA GLOBALNE).    ZADANIE DOMOWE        www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz popraw...

Obliczanie pochodnej - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS POCHODNE i BADANIE  PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI  FUNKCJI    Lekcja 1  Obliczanie pochodnej z definicji      ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Pochodna (z def...