Obliczanie pól obszarów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie pól obszarów - omówienie - strona 1 Obliczanie pól obszarów - omówienie - strona 2 Obliczanie pól obszarów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI OZNACZONE, NIEWŁAŚCIWE  i ZASTOSOWANIA CAŁEK    Lekcja 3  Obliczanie pól obszarów    ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Z liczeniem całki oznaczonej wiąże się następujący problem:  a)  Obliczanie pól powierzchni  b)  Obliczanie pól łuków i pól krzywizn  c)  Obliczanie stycznej do krzywej  d)  Obliczanie funkcji odwrotnej do danej    Pytanie 2    Pole obszaru ograniczonego krzywymi f(x) i g(x) można zapisad jako:  a)  [ ( ) ( )] b a g x f x dx     b)  [ ( ) ( )] b a f x g x dx     c)  [ ( ) ( )] a b g x f x dx     d)  [ ( ) ( )] a b f x g x dx           www.etrapez.pl  Strona 3    Pytanie 3    Pole powyższego obszaru można zapisad jako:  a)  ( ) b a f x dx    b)  2 ( ) b a f x dx    c)  [ ( ) ] b a f x x dx     d)  [ ( )] b a x f x dx       Pytanie 4  Narysowanie wykresu funkcji wykładniczej (np.  2  x y e   ) jest z reguły:  a)  Niemożliwe  b)  Bardzo trudne i wymagające wiedzy o właściwościach funkcji wykładniczej  c)  Proste (pomocny jest kalkulator)  d)  Niemożliwe bez kalkulatora        www.etrapez.pl  Strona 4    Pytanie 5    Jak połączyd kropki w wykres dla powyższych danych?      a)   b)          c)   d)        www.etrapez.pl  Strona 5    Pytanie 6  Krzywą  2 2 1 y x     można zapisad jako…  a)  2 1 2 1 y x y x           b)  2 1 y x      c)   2 2 1 y x      d)  2 1 2 1 y x y x           Pytanie 7    Jak znaleźd granice całkowania w powyższej całce?  a)  Odczytad je z wykresu (w przybliżeniu)  b)  Rozwiązad równanie  2 2 2 3 x x     c)  Przyrównad obie funkcje do zera  d)  Odjąd funkcję ograniczającą pole z dołu od funkcji ograniczającej pole z góry        www.etrapez.pl  Strona 6    Pytanie 8  Co zawsze należy zrobid, kiedy pole, które mamy obliczyd ograniczone jest z dołu lub z góry przez  wykresy kliku funkcji?  a)  Rozbid pole na części  b)  Do wzoru na pole wybrad którąkolwiek z ograniczających z dołu funkcji 

(…)

…, kiedy pole, które mamy obliczyd ograniczone jest z dołu lub z góry przez
wykresy kliku funkcji?
a) Rozbid pole na części
b) Do wzoru na pole wybrad którąkolwiek z ograniczających z dołu funkcji
c) Koocowy wynik podzielid przez odpowiednią liczbę
d) Wzór na całkę pomnożyd przez odpowiednią liczbę
Pytanie 9
Kiedy do obliczania pól obszarów używamy całek niewłaściwych?
a)
b)
c)
d)
Nigdy
Jeśli pole…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz